Family Wiki
Advertisement

ילדות ונעורים[]

נעמי גדלה בתקופה שבה שררה "הצנע" בארץ. בשיטה זו לכל נפש נקבעה הקצבה היומית - בפועל היא חושבה לחודש: 58 גרם סוכר, 60 גרם קמח,200 גרם גבינה רזה, ו-5 גרם ביסקוויט. הקצבת בשר הייתה 75 גרם לנפש לחודש. כמו כן חולקו כמויות משתנות של ביצים, שוקולד, ואבקת חלב.

תינוקות זכו לתוספת סוכר וקורנפלור. התפריט התאפיין בתחליפים רבים למוצרים יקרים וחסר בעיקר שני מוצרי יסוד מרכזיים — חלב וביצים שהגיעו בכמויות קצובות ועל פי רוב באבקות. עוד פרטים בערך בויקיפדיה העברית מדיניות_קיצוב קישור לויקיפדיה .

למשפחות שהיו להם קרובים בחו"ל, יכלו לקבל מהם שוברי-קנייה (סקרייפ) ןלקנות מוצרים באופן חופשי.

בבית הספר[]

נעמי למדה בבית ספר עממי ליד ביתה: בבית הספר "דיזינגוף", ברחוב דיזינגוף 221, בית ספר שאינו קיים ומבנהו נהרס - שמו נשמר וניתן לבית ספר ממלכתי דתי בקרית-שלום בדרום תל אביב.

כמקובל בימים ההם, בוגרי בית הספר העממי הלכו ללמוד בבתי ספר מקצועיים ורק מיעוטם הגיעו לגמנסיה. נעמי למדה בבית הספר לפקידות "מורשת" שהיה אז בדרך יפו-תל אביב. במקביל החלה ללמוד הנהלת חשבונות בבית הספר פיטמן, שהיה ממוקם בזמנו בפינת הרחובות בלפור ואחד העם במרכז תל אביב. בסיום לימודיה הייתה למנהלת חשבונות - מקצוע ממנו היא מתפרנסת בכבוד עד היום.

בטיולים[]

במקביל, היא השתתפה בפעילויות בסניף הצפון של "בני עקיבא". היות ומבנה הסניף היה על שפת הירקון, הרי הפעילויות שבו התרכזו סביב חורשות הנחל ושייט במימיו. בין לבין, היא נהגה לצאת על חברותיה לטיולים ברחבי ההארץ גם ב"טרמפיפ". יחד עם זאת, אביה, במיוחד, שמר עליה "בצמר גפן" והסתייג מיציאה למחנות ולטיולים של בני עקיבא, לימים לא ינהגו כך עם בניהם...


Advertisement