Family Wiki
Advertisement

שערי שכם הוא אתר אינטרנט המופעל על-ידי מנחם ברודי בעליו של "צל-הרים" השוכן באלון מורה. באתר "המדריך לאתרי אינטרנט בגב ההר" הכולל פרטים על יישובי השומרון, על העסקים הקיימים בו ושאר הנושאים הקשורים בשומרון.

באתר קיים מאגר תורני - מצבור של מידע על ארון הספרים היהודי:

יהודי חובב ארץישראל יימצא באתר מקור חשוב ללימוד ולעיון.

כתובת האתר

Advertisement