Family Wiki
Advertisement

ראו גם:La reina Esther


Sarra Copia Sulam

Sarra Copia Sulam – Jewish Poet and Intellectual in Seventeenth Century Venice, Edited and Translated by: Don Harrán; The University of Chicago Press, 2009, 632 pp

יעקב לאטס כתב ב"המוסף לספרות של 'מקור ראשון'" על מנפצת המוסכמות מהגטו של ונציה - " שרה קופיו סולם, משוררת ויהודיה ואישה גאה בת המאה ה-17, קיימה בסלון ביתה חוג תרבותי לאנשי רוח יהודים ונוצרים. יצירתה ומכתביה מלמדים על דמותה הייחודית ועל החברה היהודית התוססת בגטו"

בין השאר וא כתב:

המשוררת שרה קופיו סולם. שרה, שנולדה כנראה בשנים האחרונות של המאה ה-16 וחיה כל חייה בגטו של ונציה, כבר בצעירותה גילתה סקרנות גדולה, קראה ספרי פילוסופיה, ידעה שפות רבות, כתבה שירה וגם פרוזה והתעניינה במוסיקה. היא ניהלה התכתבויות עם כמה אנשי רוח על הנושאים השונים שעמדו על הפרק באותה התקופה, וביניהם נושא הישארות הנפש.


ידידות עמוקה שררה בין שרה קופיו והרב יהודה אריה ממודינה, שאף השתתף בחוג הפילוסופי בסלון ביתה והיא נועצה בו בכל העניינים שברוח. בהקדמה למחזה שלו "אסתר", כתב רי"א ממודינה על שרה שהיא הייתה מאוד מתקדמת למרות גילה וגם מינה. כאשר נפטרה היה זה הוא אשר ניסח את השיר החקוק על מצבתה.

פורסם ספר[]

כתב לאטס: "כעת זכינו לספר מקיף ורחב אופקים פרי עבודתו של הפרופסור דון הרן מן האוניברסיטה העברית, אשר ריכז את כל היצירות של שרה קופיו, את השירים שלה, וגם כל הכתבים שנשלחו אליה או שהתייחסו אליה. התוצאה המתקבלת היא תמונה חיה של חברה יהודית תוססת מאוד, למרות היותה סגורה בין חומות הגטו, וניתוח מעמיק של האווירה התרבותית ששררה בראשית המאה ה-17 בעיר הלאגונה. אוסף זה מתאר יפה את הסביבה האינטלקטואלית של ימי הרנסנס, את האווירה ששררה בה, את התשוקה לידע והשאיפה לתרבות, ואף את הפולמוסים והויכוחים שפילגו את השכבות ואת החוגים הגבוהים של החברה. ובאמת דמותה של שרה קופיו מעוררת עניין כיון שהיא משקפת את הרקע ואת הסביבה האינטלקטואלית של תקופת פריחה סוערת וחדשנית, שראתה את פריחתה של הקבלה והפיכתה מתורה אזוטרית לנחלת הכלל, ובתוכה צמחו דמויות בהחלט בלתי קונבנציונליות"

קטעים נבחרים מהספר: גטו ונציה: ההיסטוריה של עדה נרדפת[]

ריקרדו קאלימטי כתב עליה בספרו את הדברים הבאים:

  • "שרה הייתה יפהפייה גדול עם שיער בלונדיני במבט עדין ... אבל של חוקה עדינה נגוע במחלה תכופה." עשה כך עמנואלה אנטוניו Cicogna, סטודנט בן המאה התשע-עשרה מפורסם של היסטוריה הוונציאנית, לתאר שרה COPIA Sullam, אישה יוצאת דופן, המשוררת , ואינטלקטואלית, שחי בגטו של ונציה במאה השבע עשרה השש-עשרה ותחילת.
  • ההשראה לרעיונות של שרה, לה נבונות אבל תשובות תוססות, בטח הייתה לא אחרים מאשר מודנה דה לאונה המפורסמת, פולמוסן מומחה וחוקר תלמוד, וידיד של שרה. למעשה הן Cebà עצמו כומר אחר, בלדאסארה בוניפאציו, חשד לנוכחות של רב נודע מאחורי, בלונדיני מודגש שרה. אנו יודעים בוודאות כי לאונה דה מודנה לפקוד סלון של שרה, וכי כשפרסם הטרגדיה של סלומון Usque אסתר, עם שינויים נרחבים, בשנת 1619, הקדיש אותו לשרה Coppio.
  • אנחנו לומדים יותר על חייו של שרה COPIA Sullam מ אנג'ליקו Aprosio. צרפתי, שהגיע בוונציה "לשמוע על התהילה של שרה האקדמיה שלה, רצוי שיוצג שם." מורה המורה שלה, Numidio Paluzzi, רואים כי שרה נלקחת הרבה עם הזר, וחשבתי שהוא יכול להפוך את זה לטובתו. הייתי לו מכתב מזויף נמסר שרה, שבו צרף גילה את אהבתו "שלדבריו הוא שמר סמוי," ובקשתי תשובה מהירה אשר תועבר לפריז ידי קסם בתוך מספר שעות. המשוררת בלעה את הפיתיון, אח Aprosio אומר לנו, ועקב מקרוב אחר Paluzzi
Advertisement