Family Wiki
Advertisement
Rawabi

rawabi היא עיר מתוכננת על-ידי הפלסטינאיים מצפון לישוב עטרת.

לפי אתר למעש הערבים מקדמים בנייה של חמש ערים ערביות: רוואבי (ליד עטרת), קמר ליד יריחו, בין מגרון לעמונה, ליד בית לחם, ועוד עיר אחת שאיננו יודעים את מיקומה, בנוסף מתכננים הערבים לבנות שדה תעופה דורמית לעוג'ה(ליד קמר), הישובים שנמצאים בקרבת הערים האלו נמצאים בסכנה

על העיר[]

רוואבי הינה עיר ערבית חדשה, אחת מחמש ערים שמתוכננות להיבנות ביהודה ושומרון*, בניית העיר מתבצעת 24 שעות 7 ימים בשבוע, העיר תאכלס בשלב הראשוני 25 אלף ערבים בשלב השני 40 אלף ערבים ובשלב השלישי 200 אלף ערבים.

העיר תיצור רצף עד רמאללה ותיצור נתק בין מזרח למערב בנימין, העיר אמורה להגיע עד כ20 מטר מגדר הישוב עטרת, כביש 465 שמוביל לעטרת נמצא בסכנה של מסירה לערבים, כתוצאה מבניית העיר וסגירת הכביש הישוב עטרת יהיה בסכנה קיומית.

Advertisement