Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

מיקום הכתובת מתחת לפסל בקיר שברחוב : via dew Lamberti הפונה ל: Piazza della Signoria


JUDAEUS ET INDEX

הכתובת בתחתית הפסל

בקיר המערבי של כנסיית Orsanmichele בקיר שברחוב : via dew Lamberti הפונה ל: Piazza della Signoria נמצאת כתובת המתארת אירוע שקרה בשנת 1493 (שנה אחרי גירוש ספרד) בעיר פירנצה לנער יהודי, יוצאי ספרד, חדש בעיר, בשם ברטולומיאו די-קאזיס בשנת 1493. המאורע הצביע על השנאה העמוקה של העם כלפי היהודים. מעטים היו בעיר המהגרים יוצאי ספרד. משפחתו של הנער ברטולומיאו די-קאזיס הייתה אחת מהן. רוב יהודי העיר היו מיהודי איטליה, שלא נטלו חלק באירוע, כנראה מחשש לגורלם. היה להם נוח כי האשמה תיפול על משפחה שה עתה הגיע העירה.

מעשהו מתואר בספרי ההיסטוריה של אותה תקופה. האירוע אף הונצח אף בכתובת בכנסיית Orsanmichele ברחוב Via dei Lamberti - דרומית מ"ככר הדואומו" [1].

ברטולומיאו הצעיר נכנס למריבה עם נערים בני גילו ופצע אחד מהם בגרונו באולר. הוא הוסגר לידי השלטונות. הוא הואשם בפגיעה בנער אך נוספו לכך האשמות נוספות בעלות אופי דתי. באותם הימים התגלו פגיעות שנעשו באולר בתמונות דתיות והשחתות של פסלי הבתולה בכנסיות. הנער היהודי, אולי "מתוך כעס", הודה כי פגע בתמונות ובפסלים הדתיים. בית המשפט הפלילי של פירנצה "השמונה של גוארדיאה ובאליאה", פסק כי הוא יומת בעינויים. פסק הדין קבע כי ליד כל אחד מהאתרים שנמצאו פגועים ייעשה מעין טקס "כפרה". בגופו של ברטולומיאו בוצע מום ליד כל אתר שנפגע: תחילה קטעו את ידיו, המשיכו בניקור עיניו ולבסוף רגמו אותו באבנים, הפשיטו אותו מבגדיו וגררו אותו לאורך 50 רחובות. את שרידי הגוויה הביאו לרגלי פסל הבתולה ושם הושלם גזר הדין. הפסל של הבתולה ובזרועה ישו התינוק,מוצב בקיר המערבי של הכנסיה. לרגלי הפסל נחרטה הכתובת הבאה:

HANC FERRO EFFIGIEM PETIT JUDAEUS ET INDEX

IPSE SUI VULGO DILANIATUS OBIIT

MCCCCLXXXIII

יהודי פגע בתמונה זו בכלי ברזל ומשהודה על פשעו מת טרף בידי בידי בעם 1493. ‏‏[2]

  1. שגיאת ציטוט: תג <ref> לא תקין; לא נכתב טקסט עבור הערות השוליים בשם mose
  2. ‏מקור=משה דוד קאסוטו עמ' 52‏
Advertisement