Advertisement

הפרק הועתק ועובד מתוך ערך מהויקיפדיה העברית עקב חשיבות תוכנו

קו החורף, אנציו ומונטה קאסינו

בתחילת אוקטובר 1943 היטלר שוכנע על ידי מפקד צבאותיו בדרום איטליה, גנרלפילדמרשל אלברט קסלרינג שהקרבות באיטליה צריכים להיערך רחוק ככל האפשר מהגבול הגרמני. לשם כך ניתן היה להיעזר בפני השטח ובקווי המגננה הטבעיים במרכז איטליה, ולמנוע מבעלות הברית שימוש בשדות תעופה שיקלו עליהן את משימות ההפצצה בגרמניה. היטלר השתכנע שנפילתה של דרום איטליה תעניק לבעלות הברית קרש קפיצה לפלישה אל הבלקנים, שהיוו מקור חיוני לנפט, בוקסיט ונחושת שהיו הכרחיים להמשך הלחימה.

קסלרינג קיבל את הפיקוד על כל צבאות כוחות הציר באיטליה, ומיד הורה על הכנת סדרה של קווי מגננה לאורכה של איטליה מדרום לרומא. שני קוים "קו וולטורנו" ו"קו ברברה" נועדו על מנת לעכב את התקדמות בעלות הברית ולהרוויח זמן על מנת לבצר את קו המגננה העיקרי קו החורף, השם הכולל ל"קו גוסטב" ושני קווי הגנה נוספים מערבית להרי האפנינים, "קו ברנהרדט" ו"קו אדולף היטלר". קו החורף הפך למכשול עיקרי בפני בעלות הברית בהתקדמותן בשנת 1943, ועצר לחלוטין את התקדמות הארמייה החמישית במערב איטליה. על אף שקו גוסטב נפרץ בחזית הארמייה השמינית, סופות שלג וראות לקויה בסוף דצמבר הביאו אף לעצירת התקדמותה של ארמייה זו.

תשומת לבן של בעלות הברית הופנתה אל הלחימה במערב איטליה, ונראה כי פריצה דרך עמק לירי תיתן אפשרות להתקדמות הנכספת עד רומא. הנחיתה בחוף אנציו, מצפון לקו גוסטב, נועדה לאלץ את הגרמנים לפנות במהירות את הקו, אך התקווה לפריצה מהירה מראש הגשר באנציו, שתנתק את מגיני קו גוסטב מעורפם, לא התגשמה. הכוח הנוחת באנציו רותק למקומו בראש הגשר הקטן, והדף בקושי שורת התקפות נגד גרמניות עזות. רק לאחר ארבע מתקפות שנערכו בין ינואר ומאי 1944 הצליחו בעלות הברית לפרוץ לבסוף את קו גוסטב, במתקפה משולבת של כוחות הארמייה החמישית והארמייה השמינית, שהסתייעו בכוחות צרפתים, פולנים]]וקנדים. הקו נפרץ בחזית בת 32 קילומטר, בין מונטה קאסינו ובין הים במערב.

קו גוסטב נפרץ בהתקפה השלישית, או הרביעית לפי גרסה אחרת. הלחימה הייתה מלווה במעשי זוועה משני הצדדים כנגד האוכלוסייה האיטלקית, שלחמה נגד הכיבוש הגרמני ונגד ממשלת סאלו בלוחמה פרטיזנית, אך בוצעו גם מעשי זוועה על ידי כוחות בעלות הברית, כמו "ההשתוללות במונטה קסינו" שבוצעה על-ידי המרוקינאטה.

בה בעת הצליח הכוח הנוחת באנציו לפרוץ מראש הגשר, אך לא הצליח לכתר את הארמייה הגרמנית העשירית שנסוגה מקו גוסטב, בין השאר, משום שמפקד הארמייה החמישית, גנרל מארק קלארק, הורה לכוחותיו לכבוש במהירות את רומא, במקום לתת עדיפות לכיתור הגרמנים הנסוגים. רומא הוכרזה כיר פרזות על ידי הצבא הגרמני, ונכבשה על ידי בעלות הברית ב-4 ביוני1944.

מהויקיפדיה האנגלית

Cassino+Anzio1943JanFeb.jpg
Force dispositions at Anzio and Cassino January / February 1944
Anzio1944May-June.jpg
The final move on Rome
'מבצע Shingle 22 בינואר 1944) היה נחיתה האמפיבית של בעלות הברית במערכה באיטליה נגד כוחות גרמנים באזור הערים :אנציו (56 ק"מ דרומית מרומא) וNettuno איטליה. המבצע בפיקודו של האלוף האמריקאי ג'ון פ לוקאס נועד לאגוף את הכוחות גרמנים של קו החורף ולאפשר התקפה על רומא. הלחימה וכתוצאה מכך נקראת בדרך כלל הקרב של אנציו .

ההצלחה שלנחיתה אמפיבית במיקום זה, באגן בהיקף משמעותי של ביצה שיובשה ומוקף בהרים, הייתה תלויה לחלוטין באלמנט הפתעה והזריזות שבםהפולשים יכלו לזוז יחסית לזמן תגובה משחקני ההגנה . כל עיכוב עלול להביא לכיבוש של ההרים על ידיהמגיניםוהמלכוד הסוגר שלהפולשים. סגן הגנרל מארק קלארק , מפקד הארמיה החמישי בארה"ב , הבין את הסיכון הזה , אבל קלארק לא עבר על ההערכה של מצבולפקודו , הגנרל לוקאס , שהעדיף לקחת את הזמן כדי לבסס נגד להתקפה צפויה. הנחיתה הראשונית הושגה הפתעה מוחלטת ללא כל התנגדותוסיור ג'יפים אפילו עשה את זה עד כמהשפאתי רומא. למרות דו"ח זה, לוקאס, שהייתה משוכנעת לגמריבפעולה כמתוכנן , לא הצליח לנצל את אלמנט הפתעה על ידי עיכוב התקדמותו עד שהוא שפט את עמדתו אוחדה במידה מספקתוחייליו מוכנים.

בעוד לוקאס מאוחד , פילדמרשל אלברט קסלרינג, המפקד הגרמני בתיאטרון האיטלקי, עבר כל יחידת חילוף ניתן למצוא לתוךטבעת סביבראש הגשר , שם היו לותותחני תצוגה ברורה של כל עמדה של בעלות הברית . הגרמנים גם הפסיקו משאבות הניקוז והציפו את הביצות שיובשה עם מי מלח , מתכננים ללכוד את בעלות הבריתו להשמיד אותם על ידי מגיפה. במשך שבועות גשם של פגזים נפל בחוף הים,הביצות ,הנמל,ועל כל דבר אחר לצפייה מהגבעות , עם הבחנה קטנה בין קדימה ועמדות האחוריות.

אחרי חודש של קרבות קשים , אבל חד משמעיים, לוקאס הוקלו נשלח לביתו , הוחלף על ידי האלוף לוסיאן טרסקוט . בעלות הברית לבסוף פרצה בחודש מאי, אבל במקום בולט היבשה כדי לחתוך את קווי תקשורת של היחידות של הצבא העשירי הגרמני בקאסינו, טרסקוט , בהוראתו של קלארק, בחוסר רצון הפנתה את כוחותיו בצפון מערב לכיוון רומא שנכבשה ב -4 ביוני . כתוצאה מכך ,הכוחות של הצבא הגרמני העשירי בקאסינו הצליחו לסגתו להצטרף לשאר כחותיו של קסלרינג מצפון לרומא , להתארגן מחדש , ולהפוך את נסיגת לחימה לתפקידו הבא הגדול מוכן ההגנתי על הקו הגותי

התוצאה

למרות המחלוקת הנמשכת לגבי מה היה קורה לו היה לוקאס יותר אגרסיבי מההתחלה , רוב הפרשנים מסכימים כי תכנית אנציו הראשונית הייתה לקויה , מטילים ספק האם נחיתה ראשונית של קצת יותר משתי חטיבות חי"ר ללא תמיכת מהשריון הייתה לו הכוח כדי להשיג את מטרה של קטיעת כביש 6 - המעבר של הצבא הגרמני לדרום איטליה - ולאחר מכן להחזיק מעמד מול התקפת נגד הבלתי נמנעת שתבוא לאחר שקסלרינג יפרוס מחדש את כוחותיו .

כרך 5 שלמלחמת העולם השנייה של צ'רצ'יל שזורה ביקורת מרומזת של לוקאס, מאשים את הכישלון של "מבצע רעפים" על זהירותו . עם זאת, קסלרינג , המפקד הגרמני, סבר בדיעבר לאחר המלחמה:" זה היה האבדון האנגלו האמריקאי ליתר להאריך את עצמם. כוח הנחיתה היה בתחילה חלש, רק חטיבה או משהו כזה של חי"ר , וללא שריון. זה היה מדד בחץ דרך של מתקפה שהייתה הטעות הבסיסית שלך.

יתר על כן, אלכסנדר - המפקד הבריטי - בשגור הרשמי שלו היה לומר "מהלך האירועים היה כנראה הכדאי ביותר בסופו של הדבר ".

צ'רצ'יל הגן על פעולת אנציו . לדעתו, כוחות מספיקים היו זמינים. הוא בבירור שעשה מאמצים פוליטיים רבים כדי להשיג משאבים מסוימים , במיוחד נחתות טנקים נוספות הדרושים כדי לספ קליגה שנייה לחוף, אלא גם יחידות ספציפיות שימושייםלהתקפה כגון חטיבת צנחנים 504 ארה"ב. הוא טען כי גם ללא קשר לתוצאה הטקטית של המבצע , היה יתרון אסטרטגי מיידי בכל קשור למלחמה הרחבה יותר. בעקבות הנחיתות,הפיקוד העליון הגרמני ירד תוכניות להעביר חמש החטיבות הטובות ביותר של קסלרינג לצפון מערב אירופה. זה נתן יתרון ברור בכל קשורלמבצע Overlord הקרוב. צ'רצ'יל היה גם כדי להבטיח את הכוחות הנשלטים הבריטיים באיטליה תורמים למלחמה בשעה שהרוסים סבלו הפסדים עצומים בחזית המזרחית .

מה שברור הוא שבגלל השינוי של קלארק מתכנית , מבצע ניזר ( שבמהלכו ה -5 של ארה"בוהצבאות ה -8 בריטיים ספגו 44,000 נפגעים ) נכשל במטרתו להרוס את צבא 10th הגרמני וגינה את בעלות הבריתלשנה נוספת של לחימה אכזרית בעיקר סביב הקו הגותי מאוגוסט 1944 עד מאי 1945. האירוניה הגדולה ביותר הייתה שאם המאמץ העיקרי VI החיל המשיך על ציר Valmontone -26 במאיו הימים שלאחר מכן , קלארק יכול ללא ספק הגיע לרומא במהירות רבה יותר ממה שהוא היה מסוגל לעשות לבד את מסלול מערבמCisterna . חיל VI גם אפשר היה לחתוך כביש לחץ גדול בהרבה על הצבא עשירית ממה שהוא עשה. [

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.