Family Wiki
Advertisement
Raffa

הטקס - אתר מוקד - "שימוש הוגן"

מונסיניור מאוריצ'יו מיכאלה רפה הוכתר ב-23 נומבמבר 2009 כחסיד אומות העולם. הטקס התקיים בכנסיה chiesa di S.Giovanni dei Genovesi - צעדים בודדים מהגטו של רומא.

הוא פעל בגבורה וסיכן את חייו כדי להציל את חייו של אפילו יהודי אחד מן הנאצים ומהזעם הרסנית הפאשיסטי. הוא נפטר בשנת 1957 ונכדו - ששמו זהה לשם סבו מאוריציו -קבל האות בנוכחות שגריר של ישראל, גדעון מאיר, נשיא איגוד הקהילות היהודיות האיטלקי רנצו Gattegna, נשיא הקהילה היהודית ברומא, ריקרדו Pacifici, הרב ויטוריו דלה רוקה, מרגריטה די קסטרו, משפחה שכנה ובישוף הכנסייה Cereti אשא סייע לפעולת ההצלה.

המקור:פורטל יהדות איטליה

Advertisement