Family Wiki
Advertisement

La terra trema או The Earth Will Tremble (Visconti 1948, Ital

תולדות משפחת דייגים מסיציליה Aci Trezza, המוצלים על-ידי סיטונאים הסוחרים בדגה שלהם. צעיר בשם Ntoni Valastro יוזם התקוממות נגד הסוחרים. כמה דייגים באים לעצור אך עשה לך אז אל rilasciare מן סיטונאים אותו שבה כיהן העבודה. החליטו להילחם נגד הדיכוי, את המשפחה Valastro אנחנו ממושכן את הבית כדי לקנות אחת סירה לעבוד פשוט. אפרסק חריגים של אנשובי נראה לעזור להם אבל אחר כך סערה והורס את הסירה. הם חייבים למכור את אפרסק של אנשובי כדי סיטונאי למחיר פעוט, סליחה את הבית ואת המשפחה מתפורר בין אסון אחד והשני. "ביקורת Ntoni לעבוד עבור עצמו הסיטונאים וגם אם ההוכחות מושפל הידע שלה כדי הצורך הניסיון שמאפיין אותם.

Advertisement