Family Wiki
Advertisement

ג'יאקומו טראצ'ינה (20 יוני 1895 - 20 דצמבר 1929) סבא שלנו. לצערי הוא לא היה מוכר לנו. הוא היה בנו של דוד שלום Terracina חי בשנים : (1837 - 1910). ו:אנה Campagnano נישא בשנת 1893 לסבתא שלנו: Giulia Consolo (אלכסנדריה של מצרים 1868 / Fossoli קארפי 1944)
הבנים שלו, הזכיר באחד משיריו היו: ויקטור (16 אפריל 1897), פרננדו (17 ינואר 1899), אנה (נינה) (6 אוגוסט 1900), אלדו (אפריל 8, 1904).
פגשתי את הנכדה הראשונה שלו, מרים נולדה 28 בפברואר 1928 רק בתמונות, היתה חולה מאוד. הוא היה בחנות שלו על דרך טריטון לא חדש 12 אבל בשנים האחרונות של חייו לעבוד במשרד "Cobianchi.
אני מכיר רק דרך אחת לעשות זאת: מצרף עותקים של כמה משיריו. עד עכשיו ידעתי רק אחת, המוקדש מרים אחותי. כיסוי תיקייה כי הבת שלה, חנה פרידמן לבית קרצנר, היום פגשתי שירים אחרים, מה שגרם לי לדעת טוב יותר מי הוא היה. נשמה עדינה שלו, הרגשות שלו, טהור שלו איטלקית (צבעוניים עם קצת שירים כמה בניב הרומית), חוש ההומור שלו שידע להראות `ד אפילו ברגעים כואבים יותר של חייו.
שאול

המקור - באטלקית[]

 


Giacomo Terracina
      Il nostro nonno. Purtroppo non lo abbiamo conosciuto.
   Era figlio di Anna Campagnano e di David Shalom Terracina (1837 / 1910).
Sposo` mia nonna Giulia Consolo (Alessandria d`Egitto 1868 / Fossoli di Carpi 1944) nell`anno 1893.
   I suoi figli, ricordati in una delle sue poesie erano : Vittorio (16 aprile1897), Fernando (17 gennaio1899), Anna (Nina) (6 agosto 1900), Aldo ( 8 aprile 1904).
   Conobbe la sua prima nipotina, Miriam nata il 28 febbraio 1928 solo in fotografia, era molto malato. Aveva un suo negozio in Via Tritone Nuovo n. 12 ma negli ultimi anni della sua vita lavorava nella ditta “Cobianchi” .
   Ho un unico modo di farlo conoscere: allegare le copie di alcune sue poesie. Fino ad ora ne conoscevo solo una, quella dedicata a mia sorella Miriam.
    Riguardando una cartella che sua figlia, Hanna Kerzner Freedman conservava, ho conosciuto oggi altre poesie, che mi hanno fatto conoscere meglio chi era. Il suo animo gentile, i suoi sentimenti, il suo italiano purissimo (colorato con un po` di dialetto romano in qualche poesia), il suo senso d`umorismo che seppe dimostrare anche nei momenti piu` dolorosi della sua vita.
Quindi le aggiungo.

החנות שלו[]

Terracina 9

כתובת בית העסק - מי שיזדמן לרומא יראה מה קורה היום בחנות

ניסיתי לאתר את המיקום, שהוא במרכז המסחרי הנוכחי של רומא, אך מסתבר שהאזור נהרס ולא ניתן לזיהוי - כך כתבו לי מעירית רומא (לא חשבתי אחרת! דני)

שלושת הבנים[]

Terracina 8

שירים המוקדשים לבנים ולבת

שירת מרים[]

לסבא היתה רוח פיוטית ומצאנו בעיזבונו חוברת של שירי אהבה לאשתו ושיר אחד אותו הוא מקדיש לנכדתו. נציין כי השיר נכתב בניב רומנסקו, ניב פיוטי הנעים לשמיעה. להלן השיר כפי שתורגם על ידי שאול:

       
אל נכדתי היקרה !
           
בהתבונני בך, מרים,
בתצלומך תמיד צמוד אלי,
אל יופי החיים אני חוזר
בשוכחי כל עוול שנגרם לי.
           
ואם בדכאוני, משום המר גורל,
משאלה בי לעזוב עולם זה אכזר,
הכול אשכח, בגלל חיוך עינך.
בגלל פניך היפים והעגולים.
           
לבי נזכר באושר הטהור
בהביטי אליך, צמודה לשד אימך
מפרי בטנה כולה סיפוק ונחת.
           
מאושרים יהיו תמיד חייך.
ובהיר יהיה לעד - כל עתידך
עם אביך ג'יג'י ואמך - נינה שלי.
           
רומא 10 במאי 1928 ג'יקומו טירצ'ינה

מבחר שירים[]

Giacomo1
Giacomo2
Giacomo3
Giacomo4
Giacomo5
Giacomo6
Giacomo7
Giacomo8
Giacomo9
Giacomo10
Advertisement