Family Wiki
Advertisement

תעודה על חיי היהודים בארץ ישראל (פלשתינה בפי הרומאים, ובאותה תקופה מחוז ירושלים באימפריה העותומנית) במהלך מאי-יוני 1913. צילום: נח סוקולובסקי, חברת מזרח, אודסה, האימפריה הרוסית 1913 עריכה: יעקב גרוס 1997 קריין: יהורם גאון

קטעים של חיים עירוניים,חינוך, תכניות פיתוח ובניה, אתרי פולחן דתי יהודי וחקלאות צולמו בערים ירושלים, זיכרון יעקב, חיפה,נס ציונה, תל אביב, הרצליה, פתח תקווה, חדרה, ראש פינה, חברון , ראשון לציון ומקומות נוספים.

ארץ_ישראל_בשנת_1913-0

ארץ ישראל בשנת 1913-0

סרט נדיר שצולם בארץ ישראל פלשתינה בשנת 1913. (פלשתינה, לפי הכינוי שנתנו הרומאים אחרי מרד בר כוכבא - "פרוביניקיה סוריה פלשתינה"). ולכל מי שמאמין שהיה כאן "עם פלשתיני", ראה את הסרטון שבקישור: http://www.youtube.com/watch?v=laSWayjKjdE&feature=channel&list=UL הסרט המקורי "חיי היהודים בארץ ישראל" הופק ע"י חב' המזרח מאודסה באפריל-מאי 1913, והוצג בקונגרס הציוני ה11 בוינה באוגוסט 1913. הסרט שוחזר ע"י יעקב גרוס (ישראל) ואריק לרואה (צרפת) בשנת 1998 בשיתוף פעולה בין המרכז הלאומי לקולנוע CNC בצרפת וסינמטק ירושלים. תחקיר ותמליל: יעקב גרוס, קריין: יהורם גאון, עיבוד מוסיקה: אלי אהרוני

חיי_היהודים_בארץ_ישראל_(1913)_נוח_סוקולובסקי_חלק_ב'

חיי היהודים בארץ ישראל (1913) נוח סוקולובסקי חלק ב'

חלק ג' ואחרון http://www.youtube.com/watch?v=BDtliiS4_6s חיי היהודים בארץ ישראל (1913) / נוח סוקולובסקי שיחזור: יעקוב גרוס, אריק לראואה (1998) גירסת שימור פילם: ארכיון המרכז הלאומי לקולנוע - CNC - בצרפת, ארכיון ישראלי לסרטים - סינמטק ירושלים מבט יוצא דופן על חלוצי העלייה הראשונה והשניה נחשף לראשונה בסרט זה. הסרט נוצר ביוזמת נוח סוקולובסקי וחברת "המזרח" באודסה לקראת הקונגרס הציוני ה11- בוינה. הצילומים נערכו בא"י באביב תרע"ג 1913 ותיעדו את היישוב העברי הישן והחדש ביהודה, בשפלה ובגליל. הסרט הוקרן בהצלחה באירופה, ערב מלחמת העולם הראשונה, ולאחר המלחמה נעלמו עקבותיו. הסרט האבוד נתגלה בפריס באקראי ב1997-, בנגטיב מקורי (ניטראט) בארכיון של המרכז הלאומי לקולנוע בצרפת. עבודת השימור והשיחזור נעשתה תוך שיתוף פעולה עם הארכיון הישראלי לסרטים - סינמטק ירושלים. (גרסה עברית: 60 דקות / גרסה בין-לאומית: 78 דקות, מוסיקה עם כותרות בעברית, אנגלית, וצרפתית.)

סרטים שהיו בעבר באתר YOUTUBE

  • The_Life_Of_The_Jews_In_Palestine_1913_Hebrew_2_7 חלק שני: תל אביב הקטנה, פתח תקווה
  • The Life Of The Jews In Palestine 1913 Hebrew 1/7V חלק ראשון: הנסיעה לארץ ישראל מאודסה לארץ ישראל - עד אלכסנדריה ומשם באוניה אחרת ליפו] - תל אביב הקטנה - גמנסיה הרצליה
  • deo:The_Life_Of_The_Jews_In_Palestine_1913_Hebrew_3_7|| ||חלק שלישי: הווי זכרון יעקב בתחילת הסרט בשנת 1913 טבריה מושבות הגליל
  • Video:The_Life_Of_The_Jews_In_Palestine_1913_Hebrew_4_7|thumb|300px|שמאל|חלק רביעי: ראש פינה, הנסיעה ברכבת לירושלים
  • Video:The_Life_Of_The_Jews_In_Palestine_1913_Hebrew_5_7| חלק חמישי - ירושלים וחברון
  • Video:The_Life_Of_The_Jews_In_Palestine_1913_Hebrew_6_7 חלק ששי - היקב, גידול דבורים בנס ציונה, גדרה - יובל השלושים, עקרון ורחובות
  • Video:The_Life_Of_The_Jews_In_Palestine_1913_Hebrew_7_7||ימין |חלק שביעי ואחרון "המכביה הראשונה" ברחובות
=========[]
טרומפלדור_וחברים_במגדל_ובכנרת,_1913._במחרשתי,_גילו_הגלילים


סרטון נדיר המתאר את עבודת האיכרים העבריים החלוצים בגליל. ברקע: "במחרשתי" ו"גילו הגלילים" של אליקום צונזר ויצחק קצנלסון. הצילומים בקליפ זה לקוחים מתוך סרט וידאו בשם "חיי היהודים בארץ ישראל 1913", הפקה מקורית של חב' "המזרח" אודסה, ביוזמת נח סוקולובסקי, לקראת הקונגרס הציוני ה-11 בוינה. לאחר מלחמת העולם הראשונה נעלמו עקבותיו של הסרט, נעשו מאמצים לאתרו וב-1997 נתגלה בפריס באקראי הנגטיב המקורי. עבודת השימור והשיחזור נעשתה ע"י המרכז הלאומי לקולנוע בצרפת תוך שיתוף פעולה עם הארכיון הישראלי לסרטים - סינמטק ירושלים ובסיוע חוקר תולדות הסרט העברי - יעקב גרוס. ניתן לרכוש את הסרט המלא, יחד עם סרטים משוחזרים נוספים מאותה התקופה בסינמטק ירושלים.

Advertisement