Family Wiki
Advertisement

מעובד מתוך מהויקיפדיה העברית

The_Golem_(_Der_Golem,_wie_er_in_die_Welt_kam_)_Full_Movie_Classic_Horror_&_Scifi

The Golem ( Der Golem, wie er in die Welt kam ) Full Movie Classic Horror & Scifi

המהר"ל יוצר את הגולם, בסרט האילם של פאול וגנר משנת 1920 - "הגולם".

Golem and Loew

ציור של הגולם ומהר"ל. בגרסה זו כתובים האותיות "גלס" על מצחו (הכוונה: "גולם" בכתיב חסר)

הגולם מפראג הוא דמות אגדית. על פי האגדה הוא נוצר בידי רבי יהודה ליווא, המהר"ל מפראג, בןהמאה ה-16על מנת למנוע מזימה של "עלילת דם".

על פי המסופר הגולם שימש את יוצרו כשליח נאמן והטיל אימה על מפיצי העלילה הנוראה. מדי ערב שבת הרב הוציא את רוח החיים מתוך הגולם מחשש פן יחלל זה את השבת, והגולם היה מוטל כגוש חומר עד צאת השבת. באחד מימי השישי שכח הרבי להוציא ממנו את רוח החיים, והגולם חילל את השבת וסיכן את הגויים שחיו בעיר. הרב רדף אחריו והשיגו מחוץ לפתח בית הכנסת העתיק "אלטנוישול" בפראג. שם הוציא ממנו את רוח החיים, והגולם התנפץ לרסיסים. על מצחו של הגולם היו חקוקות האותיות "אמת", והמתתו בוצעה על ידי מחיקת האות א' כך שהכיתוב הפך להיות "מת". לפי האגדה נותרו שרידי גופו מונחים בעליית הגג של בית הכנסת עד ימינו.

מקורות[]

עד לשנים האחרונות היה מקובל שהמדובר באגדה עממית קדומה מהמאה ה-18 לערך, אם כי לא נמצא לכך כל ביסוס. ,בספר "שבחי המהר"ל" שנכתב בידי תלמידו של המהר"ל, המהווה מעין ביוגרפיה רשמית על חייו, אין אף מילה על האגדה. מחקרים חדשים לא הצליחו למצוא כל עדות לסיפור קודם לשנת 1837, החוקר אלי אשד העלה סברה שמדובר בסיפור שהומצא בידי הסופר היהודי הגרמני ברטולד אוארבך , שפרסם אותו לראשונה בספרו "שפינוזה", בשנת 1837, ולא היה לו כל מקור עממי שהוא. הסיפור התפשט במהירות גדולה, עד שהכל התייחסו אליו כאל "סיפור עממי קדום", ויוצרו האמיתי, אוארבך, נשכח.‏‏[1]

האגדה התפשטה בקרב יהדות אירופה לאחר שהרב והסופר יהודה יודל רוזנברג הוציא ב- 1909 ספר בשם "נפלאות המהר"ל" שבו תיאר בפרוטרוט ובצבעים חיים את סיפור בריאתו של הגולם, חייו ומותו המסתורי, ובעיקר מעשיו ההרואיים להצלת יהודי פראג מעלילות הדם ומהכומר טדיאוש הרשע. רבים רואים בסיפור זה זיוף שנוצר על ידו. הרב רוזנברג הסתמך על מקורות היסטוריים שבהם סופר על שמש אילם ונבער מדעת שחי בפראג בימיו של המהר"ל, אך מעבר לכך אין כל מקור היסטורי מהימן. להפך יש הטוענים כי לא הרב רוזנברג היה הזייפן, אלא עיקרו נעשה בידי אדם בשם חיים שרפשטיין, שחי במחצית השנייה של המאה ה-19 ועסק במכירת ספרים מעשי זיוף. לטענתם, הרב רוזנברג נפל ברשתו של שרפשטיין בתמימות, מבלי שידע שמדובר בזיוף. מעשה הזיוף נחשף על ידי מנחם מנדל עקשטיין מסיגט, שהוציא לאור בשנת ה'תר"ע (1910) את חיבורו "ספר היצירה", שבו חשף את זיופו של הספר מתוכן ניסוחיו.

רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש ציין, שהאגדה הייתה מפורסמת עוד קודם הוצאת ספרו של רוזנברג, והוסיף ששמע מפי חותנו, שהוא ביקר בעליית הגג של בית הכנסת האמור, וראה שם את מה שנשאר מן הגולם‏‏[2].

קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

  1. ‏ אלי אשד , מי יצר את הגולם של המהר"ל מפראג?.‏
  2. שיחות קודש תש"ל - עמ' 496, שניאורסון מנחם מענדל
Advertisement