Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

Aquileia_Museo_Archologico_Nazionale.wmv

Aquileia Museo Archologico Nazionale.wmv

מתוך אתר המוזיאון כדאי לקרוא את הכתוב באתר עצמו באנגלית או באיטלקית

המוזיאון הארכאולוגי הלאומי ב-Aquileia נמצא עדין במקום המקורי שלו - Villa Cassis faraone - אשר נבנה בין השנים 1812-1825. התצוגה מסתרעת על פני 3 קומות ו-12 חדרים וכוללת פסלים ןחצפים לשימוש יום-יומי: כולל אוסף אבני חן מענבר, מוצרי יוקרה של אקוויליה העתיקה.

במוזיאון קומות תצוגה מרשימות, חצר מלאה מוצגים וגלריה של מוצגים, אף היא בחצר.

קומת הקרקע:דמויות[]

קומת הקרקע כוללת ארבעה חדרים, כל אחד מוקדש לפסל עתיק, על פי ההיבטים השונים שלה בעולם העתיק.


קומת ראשונה:חפצים קטנים[]

Amb varie

דוגמאות Esempi di ambre lavorate, che illustrano l'abilit? degli intagliatori e la variet? delle produzioni.

החדרים בקומה זו כוללות את מה שנקרא "חפצים קטנים", ביניהם כמה של נציג ביותר של תפקיד אקוויליה של הייצור והמסחר - כמו אבני חן וענבר - יחד עם ארד הקטן, כלי חרס וזכוכית. רק החדר כ כתות מאוחר הקיסרי מאורגן מבלי לדאוג קריטריון tipological, והעדיף לאחד בתצוגה סוגים שונים של אובייקטים, כפי שניתן לראות מתכוון לסמן אמונות דתיות

יש גם תצוגה בגלריה של החצר ובחצד של המוזיאון

==תמונות]]

Advertisement