Family Wiki
Advertisement

מוסף "הארץ" בדק את הדו"חות של 32 עמותות מבין הבולטות בישראל. הכתב אורי בלאו פירט כאן את שמות העמותות. כותרת המאמר:" התוצאות, בחלק מהמקרים, מעוררות את השאלה לאן באמת הולכים כספי התרומות, ובעיקר - לכיסו של מי?

הכתבה

דוגמא: האגודה הראשונה ברשימה

בצלם

מטרות העמותה: לתעד ולהביא לידיעת קובעי המדיניות והציבור הרחב את הפרת זכויות האדם בשטחים.
שנת הקמה: 1989
מחזור פעילות ב-2008: 8.7 מיליון שקל
תרומות ב-2008: 8.7 מיליון שקל
הוצאות הנהלה וכלליות: 880 אלף שקל, 10% מהמחזור
משכורת גבוהה: ג'סיקה מונטל, מנכ"לית - 236 אלף שקל בשנת 2008
ממוצע חמש משכורות גבוהות: 180 אלף שקל בשנה

Advertisement