Family Wiki

אזהרה: אינכם מחוברים לחשבון. כתובת ה־IP שלכם תוצג בפומבי אם תבצעו עריכות כלשהן. אם תיכנסו לחשבון או תיצרו חשבון, העריכות שלכם תיוחסנה לשם המשתמש שלכם ותקבלו גם יתרונות אחרים.

ניתן לבטל את העריכה. אנא בדקו את השוואת הגרסאות שלהלן כדי לוודא שזה אכן מה שאתם רוצים לעשות, ולאחר מכן שמרו את השינויים למטה כדי לסיים את ביטול העריכה.

גרסה אחרונה הטקסט שלך
שורה 1: שורה 1:
 
{{ויקיפדיה|יונתן_בן_עוזיאל}}
על [[תרגום יונתן בן עוזיאל]] נאמר ב[[תלמוד]] : "ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים יצתה בת קול ואמרה לו דייך מאי טעמא משום דאית ביה קץ משיח" (מגילה ג ע"א).
 
 
התרגום כתוב ב"ארמית גלילית" ומעיד על מקום חיבורו, [[ארץ ישראל]]. אמנם, כנראה שהתרגום המשיך לעבור עריכה ועיבוד בבבל ובעקבות כך נכנסו אליו מילים וביטויים ב"ארמית בבלית". החוקרים סבורים כי העריכה הסופית של הגרסה שבידינו הסתיימה בבבל במאה ה-7 לספירה; חכמי בבל אף כינו אותו "תרגום שלנו". רוב מהדורות הדפוס של ספרי הנביאים, ביניהם מהדורת [[מקראות גדולות]], הדפיסו את תרגום יונתן בן עוזיאל לנביאים בצד כל עמוד.
 
 
===דרכו של יונתן בן עוזיאל בתרגום===
 
בשונה מ[[אונקלוס]], יונתן בן עוזיאל בתרגומו מרחיב מעט את התרגום והסגנון ומשלב לעתים דברי אגדה, אך גם הוא כאונקלוס מרחיק את ביטויי ההגשמה; משתקפים בו מסורות קריאה שונות מאלו הקיימות בנוסח המסורה, כגון "ותצפנו" (יהושע ב,ד) הוא גורס "ותצפנם".
 
 
התרגום ל[[נביאים ראשונים]] הוא מילולי, ואילו על [[נביאים אחרונים]] הוא מדרשי.
 
 
מקור לתוכן הערך: {{ויקיפדיה|יונתן_בן_עוזיאל}}
 
 
==באור אלתר טובי' וין על התרגומים==
 
 
אלתר טובי' וין בספרו '''יין הטוב''' <ref>הוצאת המחבר נורדוי 8 רחובות, תשל"ו</ref> פירסם שני ספרים, עם שלושת התרגומים על חמשת חמשי תורה ובו הוא מביא את שלושת התרגומים :אונקולוס, יב"ע וירושלמי, מתורגמים ומבוארים ללשון הקודש בצרוף הערות, הארות מראי מקומות וכדומה.הרב שמחה הכהן קוק כתב הסבמה על הספר.
 
 
נצטט מספרו דוגמאות להמחשת ההבדלים בין התרגומים:
 
 
הסבר לטבלה: '''התרגום המקורי''' "פירושו של אשר טובי' וין"
 
{| class="wikitable" border="1"
 
! דיבור המתחיל !! אונקולוס !! יב"ע !! ירושלמי
 
|-
 
| בראשית ברא אלוקים... (תחילת ספר בראשית)||'''בקדמיו ברא ה''' - "מקדם (רק בעת הבריאה - לדעת חז"ל אש ומים נבראו תחילה): ברא ה'" || '''מן אוולא ברא ה''' - "בתחילה ברא ה'" ||'''בחכמה ברה ה'''' "בחכמה ברא ה'" - כפי שנאמר בסנהדרין ל"ח א "זו מידתו של הקב"ה שברא את כל העולם בחכמה"
 
|-
 
| לכל האתת והמופתים אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל ארצו (סוף ספר דברים) || אין || '''לולהון אתיא ותמהי פרישתא די שדריה מימרא דיי - ולכל עם ארעיה''' - "לכל האתות והמפתים הנפלאים אשר שלחו מאמר ה' - ולכל עם ארצו" || '''לכל אתיא ומופתיא ונסיא פרישתא''' - "לכל האותות והמופתים ונסים נפלאים"
 
|}
 
 
==ראו גם==
 
* [[קברו של יונתן בן עוזיאל]]
 
 
==הערות שוליים==
 
{{הערות שוליים}}
 
{{תנאים}}
 
[[קטגוריה:פרשני המקרא]]
 

Please note that all contributions to the Family Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

ביטול עזרה בעריכה (נפתח בחלון חדש)