Family Wiki
Advertisement

תרבות אוכל ושתייה בימי קדם' בהובלת רשות העתיקות ומוזיאון עין דור הרצאתה של ד"ר עירית ציפר, אוצרת ביתן הקרמיקה ונחושתן, מוז"א, על 'הרמת כוסית – על המשתה במזרח הקדום'

מוזיאון עין דור.png

תמונות מן המצגת[]

גבעיים

Advertisement