Family Wiki
Advertisement

התקופה הישראלית זהו כינוי לתקופה שהייתה בארץ ישראל ממעברם של בני ישראל את הירדן בפיקודו של יהושע בן נון ועד לגלות בבל וחורבן בית ראשון.

הפתיח לערך התקופה הישראלית בויקיפדיה העברית - לקריאת הערך הקש על הקישור

Advertisement