Family Wiki
Advertisement
תקופות בתולדות ארץ ישראל
שם התקופה תחילה סופה
העת העתיקה 1500- 1100 -
ממלכת ישראל המאוחדת 1100 - 928 -
ממלכת יהודה 928 - 586 -
הפרסית 586 - 332 -
ההלינסטית 332 - 167 -
חשמונאים 167 - 37 -
הרומית 37 - 324
הביזנטית 324 638
הערבית 638 1099
הצלבנים 1099 1291
הממלוכית 1291 1571
העות'מאנית 1571 1917
המנדט הבריטי 1917 1948
מדינת ישראל


מעובד בחלקו מהאתר עידן התנ"ך ארכאולוגיה

תקופות בתולדות ארץ ישראל היו רבות ומגוונות ידעה ארץ ישראל עוד מימי העידן הפרה היסטורי ועד לימינו. התקופות הראשונות חופפות את מועד התרחשות אירוע המקרא

תקופת הברונזה (התקופה הכנענית) נחלקת למספר שלבי משנה:

 • תקופת הברונזה הקדומה - תקופה זו קודמת בהרבה ל"תקופה המקראית", אם כי היא מהווה בסיס חשוב והכרחי להבנת תהליכי ההתיישבות והתרבות בארץ ישראל, כרקע לסיפור המקראי.
 • תקופת הברונזה התיכונה - תקופה זו מקבילה בתנ"ך ל"תקופות האבות" ולשלב ירידת בני ישראל למצרים, כפי שהם משתקפים בספר בראשית.
 • תקופת הברונזה המאוחרת: תקופה זו מקבילה בתנ"ך לתקופת ישיבת בני ישראל במצרים, יציאת מצרים והנדודים במדבר. ספרים: שמות ובמדבר.
 • תקופת הברזל (התקופה הישראלית) נחלקת בגדול לשנים : תקופת הברזל הראשונה: תקופה זו מקבילה לתהליך כיבוש ארץ ישראל ושלב ההתנחלות, בטרם נוסדה המלוכה. ספרים: יהושע ,שופטים ושמואל א'.
 • תקופת הברזל השנייה: תקופה זו מקבילה לתקופת המלוכה בישראל: הממלכה המאוחדת, פילוג הממלכה, כיבוש והגליית ממלכת ישראל ע"י אשור, שלהי ממלכת יהודה עד הכיבוש הבבלי. ספרים: שמואל ב', מלכים וספרי נביאים ראשונים.
 • התקופה הבבלית: תקופת השלטון הבבלי בארץ ישראל לאחר הכיבוש הבבלי ועד הכיבוש הפרסי. ספרים: ירמיהו, יחזקאל.
 • התקופה הפרסית: תקופת השלטון הפרסי בארץ ישראל עד לכיבוש הארץ על ידי אלכסנדר מוקדון. ספרים: עזרא, נחמיה ונביאים אחרונים.
 • השלטון הרומי בארץ ישראל
 • האימפריה הביזנטית
 • הכיבוש הערבי
 • הצלבנים באים לארץ ומקימים את מלכות ירושלים
 • פלישת הממלוכים ממצרים
 • השלטון העותמאני
 • המנדט הבריטי - לאחר המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה
 • הקמת מדינת ישראל בה' אייר תש"ח בעקבות החלטת החלוקה של עצרת האו"ם מ-29 בנובמבר 1947
Advertisement