Family Wiki
Advertisement

צילם : Nadavp01

מקור: האנציקלופדיה למדעי כדור הארץ

תצורת סדום נחשפת בהר סדום המתרומם מעל קצהו הדרומי-מערבי של ים המלח במקום אליו מייחסות מסורות את מקום העיר התנ"כית סדום. ההר נוצר כתוצאה מעליית מחדר מלח (salt diapir) במבנה של לוח מלח אנכי מעומק של כ-5 ק"מ לפני השטח. אורכו של ההר הוא כ-10 ק"מ ורוחבו כ-1.5 ק"מ, והוא יוצר רצועה מאורכת בכיוון צפון-דרום . השכבות של תצורת סדום בהר סדום נטויות בחריפות (עד למצב אנכי) ולעיתים אף מבחינים בהיפוך של השכבות (זק, 1988). גבעה בנויה מתצורת ליסאן (סוף הפלייסטוקן) בראש הר סדום מעידה כי לוח המלח החל לעלות בפלייסטוקן והוא ממשיך בעליה אף היום (הדגשה שלי). קצבי העליה אינם קבועים והם משתנים בין 2 ל-11 מ"מ בשנה מאז החלה ההתרוממות, כאשר במרבית הזמן קצב העליה הממוצע עמד על 6-7 מ"מ בשנה

הקש בקישור לעיל לקריאת הערך במלואו

Advertisement