Family Wiki
Advertisement

תצורת הבזלת התחתונה ( Intermed Basalt Fm ) - סימון במפה הגאולוגית - Mβi - כלולה בחבורת טבריה, מצויה בעמק יזרעאל ובגליל. הסלעים של התצורה נוצרו מלבה שהחלה להצטבר בעמק בתקופת המיוקן התיכון, לפני 16 מיליון שנה.

בעמק יזרעאל[]

בעמק יזרעאל היא התצורה העתיקה ביותר מבין היחידות הבונות את העמק.

העובי המרבי של התצורה, 450 מטר, אשר נמצא חשוף, נמצא במתלול כוכב הירדן במזרח. בעומק האדמה, בקידוח סמוך נמצא כי עובי התצורה הוא 650 מטר. לפי קידוחים נוספים נמצא כי העובי המשוער של התצןרה הוא 1100 מטר.

בשולי עמק יזרעאל נחשפים קונגלומרטים, הבנויים מחלוקים של אבן גיר מחבורת עבדת וחבורת יהודה. הם החלו להצטבר לאחר תחילת התפרצות הבזלת התחתונה. שכבות הביניים של החלוקים בתוך חתך עבה של הבזלת התחתונה מעידות על כך שבמהלך ההתפרצויות הוולקניות היו תקופות ממושכות של הפסקה.

מקורות ההזנה של הבזלת הם דייקים, צינורות הזנה, סילים והרי געש. בשולי עמק יזרעאל ניתן לאתר מקורות אלה במקומות הבאים: גבעת המורה, הר הגלבוע ושולי רמת מנשה וכן באזור התעשייה שמצפון- מערב למגדל העמק.

הדייקים בגבעת המורה ובגוש עינדור מופו ונמצא כי אורכם הוא בין 100 מטר עד 1400 מטר. מכאן ההערכה כי המקור העיקרי להתפרצויות הוולקניות בשולי עמק יזרעאל הוא בגבעת המורה. בגבעה נמצאו ארבע מחדרים :(pipes) וצנורות הזנה (stocks) .

בגליל[]

תבנית:להשלים

מפה גאולוגית: אזור מנחמיה[]

מפה גאולוגית של האזור 1 למאתים אלף - מפה גאולוגית מספר 1 של המכון הגיאולוגי

התצורות במפה:

שמורת אלות גאולוגיה


המקור: Sneh, A., Bartov, Y., Weissbrod, T. and Rosensaft, M., 1998. Geological Map of Israel, 1:200,000. Isr. Geol. Surv. (4 sheets).

מקורות[]

Advertisement