Family Wiki
Advertisement

תצורת בענה בנוייה מאבן גיר . לאבני התצורה יש חשיבות כלכלית עקב היותם אבני בניה מבוקשות: "מֶלֶכֶ‏‏‏ה" - גיר לבן גס-גביש ו-"מיזו חילו" וגיר לבן דק- גביש . בדרך כלל שכבות המלכה עבות ומעליהן מונחות שכבות דקות של מיזו-חילו. עובי התצורה כ-100 מטר.

התצורה היא על שם כפר בענה בגליל התחתון, שם תוארה לראשונה על ידי הגיאולוג אשר שדמון. התצורה זו היא מחבורת יהודה, וגילה במתקופת הטורון, הנכלל בתור הקרטיקון העליון וזמנה המשוער הוא 95-88 מיליון שנה.

הרכב התצורה[]

GovHouse

"ארמון הנציב" עם סיום בניתו. CREATED/PUBLISHED: [approximately 1920 to 1933]ספריית הקונגרס האמרחקאי

אבני תצורת בענה, המיזי-חילו וה"מלכה", הן המשובחות באבני ירושלים. הן מורכבות מרבבות שלדיהם של יצורי ים ואצות-ים גירניות. הם בנו בחופיו , של האוקיאנום רדוד שכיסה בעבר הרחוק את ארץ ישראל , שוניות. סחף נהרות לא הגיע לאוקיאנוס ולכן הקלציט בסלעים לא הופרדה ממי הים, במשך תקופה ארוכה, השלדים צמסו, התגבשו, התהדקו והתקשו בלחץ הטין הנערם עליהם , עד שהפכו לסדרה איתנה של גיר משוכב, צח ומבהיק.

מיזו-חילו (המתוקה) מורכבת מגבישים מיקרוסקופיים צפופים המקנים לו מראה צהוב-לבן אחיד. קלציט מקושט ב"תפרים" דקיקים ומסולסלים, הקרויים סטילוליטים. הוא קשה לסיתות ונשבר בשברים חלקים, חדי קצה. לובנה של האבן כמעט שאינו עומם עם השנים. אמנם אין היא סופגת לחות צפיפותה וכן ולא במהרה יתפתחו עליה כתמי אצות וחזזיות.

אבני המיזי-חילו ניתנות לצפיה בירושלים החדשה בכנסיה הרוסית במגרש הרוסים ובארמון הנציב - כיום מטה האו"ם.

אבן ה"מלכה" המלכותית[]

Temple mount south wall2

אבני הכותל הדרומיות - ראו את האבנים התחתונות צילם:Yaakov Shoham

אבן ה"מלכה" המלכותית נחשבת למעולה. בהיותה טרייה היא לבנה כחלב. רבים מגבישיה גדולים ונוצצים. המלכה רכה לחציבה מן המיזי-חילו, אך במגע ממושך עם האוויר היא מתקשה. למרות נקבוביותה אין היא נכתמת באצות וחזזיות - אולי על שום נקיונה מחרסית ומתרכבות ברזל.

לאבן זו יש מסורת עתיקה בשימוש. ירושלים החלו להבנות באבן בראשית המאה ה-10 לפנה"ס . הגבעה שהייתה ידועה בשם "גורן ארונה" , ולימים בשם הר הבית, היתה עשוייה סלעי מלכה משובחים שנחשפו צפונה עד לגבעה גבוהה עוד יותר, אשר לימים נודעה בשם "הבירה", אובשיבוש מיוונית חקרא ("הגבוהה").

הישראליים בעזרת אומנים פיניקיים מ צור ומ"גבל" בנו את העיר. עיקר המפעלים יוחס לשלמה.בשטח נותרו העדויות לתכנון , כאשר החציבה תוכננה בקפדנות להקנות להר המוריה מערכת מצוקי הגנה מעבריו, חפיר מגן עמוק מצפונו, ומערכת בריכות ותעלות מים.

קישורים חיצוניים[]

  • איתמר פרת אבן מאסו הבונים - תוך "טבע וארץ" אייר תשמ"ז, מאי 1987 , חוברת 294 בהוצאת החברה להגנת הטבע, מערכת טבע וארץ - קוים לתולדות החציבה בירושלים
Advertisement