Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

כק"מ בקו-אוירי מזרחית לצומת עדנים ושכונת נוה נאמן בהוד השרון ראו פירוט משמאל

המפה נטענת...


אגן נחל הירקון -מבחר אתרים
נחל הירקון
A מגדל צדק
B עזבת צרטה
C תל אפק
D מעיינות הירקון
E טחנת קמח אל-מיר
F חוות אנטואן קיסר
G בית הביטון הראשון בארץ ישראל
H טחנת הקמח אבו-רבח
L תל קנה
J טחנת הקמח פרוחיה
K אוּ‏מְלָבָּס - היום חלק מפתח-תקווה
L תל-זיתון
M עשר טחנות - היום אצטדיון רמת גן
N תל גריסה - היום גבעת נפוליאון רמת גן
O שבע טחנות
P תל קסילה
Q תל כודאדי
R גן מקורות הירקון
רשות נחל הירקון

תל-קנה, בערבית "תל אלמוחמר", הוא תל הנמצא 32 מטר מעל פני הים בשטחים החקלאיים של הוד השרון. למרגלותיו עובר אפיק ואדי הנקרא נחל הדר הבא מהוד השרון. מעט מזרחית ממנו עובר נחל קנה היורד מהרי אפשרים. זאב וילנאי, במדריך ארץ-ישראל - תל אביב, השרון, השפלה והנגב, אינו מוסיף פרטים נוספים.

איתן אילון, מוזיאון ארץ ישראל – תל-אביב במאמרו הארכיאולוגיה והיסטוריה של אגן הירקון כתב:"תל קדום...הנראה היטב מהכביש...כגבעה נמוכה המכוסה חלקית בפרדס. סביב הגבעה, שהיא העיר העליונה המבוצרת, משתרעת עיר תחתונה, גדולה יותר. האתר לא נחפר מעולם, אך נסקר ביסודיות בידי צוות מאוניברסיטת תל-אביב, בראשות פרופ' רם גופנא. השרידים העיקריים בתל הם מתקופת הברונזה והברזל, כאשר היה אחת מ"בנותיה" של העיר הראשית באזור – אפק."

מדריך ישראל הוסיף:"חרסים שנלקטו כאן בסקרים ארכיאולוגיים מעידים על היישוב שהיה במקום למן תקופת הברונזה התיכונה עד לתקופה הערבית הקדומה. א' ביאר מזהה את התל עם גמר, יישוב הנזכר במקורות צלבניים. ש' אביצור מציע לחפש באזור אבו רבאח, טחנת פרוחיה ותל קנה את עיר הטחנות, הנזכרת בכתבי אבן אלאתיר כעיר שטוגתכין ואלחסן הטילו עליה מצור בשנת 1077, באמצעות הטיית זרם הנחל.אתר מט"ח

Advertisement