Family Wiki
Advertisement
The magiddo expedition.PNG

מעלון הגן הלאומי

המקור על תל מגידו

מגידו לא נזכרת בכיבוש יהושע, רק בזמן דוד המלך ישבו בה בני ישראל לראשונה. בזמן שלמה המלך הפכה העיר לעיר מבצר גדולה ששרידיה נראים עד היום בבירור. מענין במיוחד לראות את שער העיר עם "תא הרצים" הסמוך לו. שער העיר בנוי בחוזק רב ובהגנה מירבית מפריצה לעיר. בקצה התחתון של החפירה נמצאת במה שבנו יושבי העיר הכנענים הקדמונים.

מפעל המים של מגידו מהווה את גולת הכותרת בטיול עם ילדים. שלמה המלך, חצב מנהרה מהעיר עד למעין שנובע למרגלות העיר. הוא הכניס את המעין לתוך החפירה כך שכל המים נשארו לתושבי העיר והצרים מבחוץ לא ראו ולא ידעו על המצאות המים.

בקינות לתשעה באב מופיע חלק מסיפור מותו של המלך יאשיהו. המלך יאשיהו יצא עם צבאו לבלום את פרעה נכה מלך מצרים שיצא להלחם בארם נהרים. ויקונן ירמיהו על יאשיהו.... אחרי הקרב הזה. ביצר פרעה את מגידו כעיר מבצר מצרית, עד לחורבן בית ראשון. בתקופת החורבן העיר הייתה תחת שלטון פרס ומדי, ומאז היא חריבה.

המצרים שהיו במלחמה תמידית עם העמים שישבו בארם נהרים, עברו תמיד ב"מעבר ארונה" המכונה היום וואדי ערה. העדות הכתובה העתיקה ביותר, נמצאת בכתבי חרטומי מצרים. פרעה תחותמס השלישי שמלך במצרים כמאה שנה לפני יציאת מצרים יצא למלחמה. הוא מתאר את מסעיו בהרחבה ובהם קרב גדול נגד הכנענים שהתנהל בעמק יזרעאל למרגלות מגידו.

הסיור בתל הוא סיור לימודי חוויתי. לא כולם יכולים להנות מממצאים ארכיאולוגים. מי שלא נהנה מארכיאולוגיה, יוכל להנות מהנוף היפה של עמק יזרעאל הנשקף ממרומי התל. להביט למזרח ולראות את העמק, את נחל קישון, את הר תבור ואת גבעת המורה. הנה, כל ספר שופטים מונח על כף היד. תענך נמצאת במזרח. הגלבוע מזרחית צפונית. הכרמל במערב והשומרון בדרום מזרח.

עוד על התל הקש בקישור לעיל

Advertisement