Family Wiki
Advertisement

הפרק הועתק ועובד מתוך ערך מהויקיפדיה העברית עקב חשיבות תוכנו
ראו גם: רכבת העמק - סיור בחלק המזרחי

המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


תחנת הרכבת עפולה בשיא פעילותה - 1918 - מרכז נתיבי האספקה של הצבא העותמאני

תחנת הרכבת ההיסטורית במרכז העיר עפולה

ציור של קטר "רכבת העמק" בתחנת עפולה

תחנת עפולה (אשר כונתה גם "פוּלֶה") הייתה התחנה הרביעית משמונה התחנות המקוריות שנבנו לאורכה של השלוחה של הרכבת החיג'אזית המכונה רכבת העמק לבית שאן ולדמשק. ממנה יצא מסילה אל ג'נין והשומרון והסתעפה לשכם - כאשר התכנון היה להמשיך לירושלים ולטול כרם ומשם לדרום הארץ יד לחצי האי סיני - קוסיימה.

הצילום מטה, שנעשה על-ידי טייסים בריטיים, מראה כי בזמן מלחמת העולם הראשונה חנו בתחנה, בעת ובעונה אחת, שבע רכבות.

שם התחנה[]

התחנה נקראה בתחילה על שם הכפר הערבי הקטן שבתחומו הוקמה, ואשר התפתח במרוצת השנים לעיר עפולה של ימינו וזאת הודות לרכבת העמק. בסמוך לתחנה נבנו מחנות צבא ושדות תעופה הן על ידי העות'מאנים והן על ידי הבריטים.

במשך שנים הייתה התחנה מרכזה המסחרי של העיר, ובשנת 1922 הוקם בתחומי התחנה סניף דואר ששימש את כל יישובי העמק.

התחנה - 2012[]

תמונות היסטוריות מהתחנה[]

הרכבת עם ניצולי שואה[]

במהלך מלחמת העולם השנייה, ב-14 בנובמבר 1942, הגיעה לתחנת עפולה רכבת שיצאה מוינה וחלפה דרך הונגריה, בולגריה, טורקיה וסוריה ובה קבוצה של נתיני ארץ ישראל בעלי פספורט בריטי שהוחלפו על ידי הנאצים כנגד טמפלרים מארץ ישראל שהושבו על ידי הבריטים לגרמניה. הקבוצה כללה 69 יהודים ו-45 בריטים. אנשי קבוצה זו הביאו לראשונה עדויות מפי עדי ראייה לדבר ההשמדה ההמונית של היהודים בידי הנאצים, היא "הפתרון הסופי".

סיום פעילותה[]

בשנת 1945 נפגעה התחנה במסגרת פעולות "ליל הרכבות" ופעילותה של התחנה הושבתה למשך פרק זמן.

לאחר שהפעילות חודשה המשיכה התחנה לשרת את נוסעי רכבת העמק וזאת עד לראשית מלחמת העצמאות, עת ב-2 במרץ 1948 חובלה המסילה בפעולת ההגנה נגד רשת מסילות הברזל בארץ ישראל, במסגרת ההכנות לפלישת מדינות ערב.

ההפעלה מחדש - 2015[]

ראו את הערך בויקיפדיה העברית

Advertisement