Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...

תחנת רכבת לא פעילה - בעלת חשיבות היסטורית מ"מלחמת העולם הראשונה"


התחנה הנטושה - המקור:ויקיפדיה צילם:ldti

המצבה - המקור:ויקיפדיה, צילם :אבישי טייכר

תחנת נחל שורק הוקמה בשנת 1892 במסילת הרכבת מיפו לירושלים. בזמן מלחמת העולם הראשונה, היא חוברה למסילת הרכבת החיג'אזית וכונתה "השלוחה המצרית". ממנה נסללה מסילה לבאר שבע ובהמשך עד לקוסימה בחצי האי סיני.

עם הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל, הצבא הבריטי הגיע לתחנת הרכבת, שכונתה "תחנת הצומת" ביום 13 בנובמבר 1917 אחרי הקרב על גבעות מע'אר. בדרך, בנחל שורק נפלו בידם שבויים תורכיים. הם נאלצו גם לבנות גשר על פני הנחל, לאחר שהגשר הקיים פוצץ על ידי הכוחות התורכים שנסוגו.

על גודלה של התחנה ניתן ללמוד מהשלל שנפל בידי הבריטים: 45 קרונות, שני תותחים קבועים במכוניות משא, שני קטרים, שלל רב ויקר ערך. [1]הקרונות והקטרים חובלו בחלקם על ידי הצבא התורכי הנסוג. הוא גם פתח באש תותחים על הצבא הבריטי המתקדם.

המכונאים מבין החיילים הבריטיים הצליחו לשקם את אחד הקטרים ויצאו עימו לדרך קצרה.

מצבת הזכרון

מזרחית לתחנה הוצבה מצבת זכרון. בויקיפדיה העברית נאמר :" היא בנויה מלבנים בצורת אובליסק קטן ועליו טבלת שיש ובה כתובת מטושטשת בערבית ואנגלית. בערבית כתוב: "אין אל מלבד אללה ומוחמד הוא שליחו של אללה". באנגלית כתוב:

"Seven soldiers of the indian army are buried here. One hundred and twelve men of the egyptian labour corps are buried near this spot."

("שבעה חיילים של הצבא ההודי קבורים כאן. מאה ושנים עשר אנשים מגדודי העבודה המצרים קבורים ליד נקודה זו.")צילום התחנה על-ידי הטייסת הבוורית 1917-1918

המקור:ארכיון באוורי - יש שם עשרות תמונות
הערה: צולמו עשרות תמונות. רבות מהן צולמו ביולי 1918 אחרי כיבוש התחנה בידי הבריטיים (נובמבר 1917. אולי ניתן ללמוד מכך על כוונה לאמוד את גודל הכוחות שינועו צפונה להשלמת כיבוש ארץ ישראל !!!

בחלק של התמונות הכותרת למטה - השינוי נעשה כדי שהמראה יהיה אחיד לצפון

צילומים מתקופת המנדט

באדיבות דר' אבי ששון - המכללה האקדמית אשקלון

הערות שוליים

  1. מקור: לואיס תומס וקנת בראון קולינגס,עמ' 92

לקריאה נוספת

  • זאב וילנאי, מדריך ארץ ישראל - תל אביב, השרון, השפלה והנגב, הוצאת "תור" ירושלים, 1941, מהדורה שלישית - 1950
  • לואיס תומס וקנת בראון קולינגס, עם אלנבי בכיבוש הארץ, תרגם :ב. פרידמן, הוצאת ספרים אריאל - ירושלים, 2001. - על פעלם של הטייסים הבריטיים בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה

המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה

השיא:הגנרל אלנבי מגיע לירושלים - המקור:ויקיפדיה, וריאציה על צילום של המושבה האמריקנית,עיבדה: תמר הירדני

Advertisement