Family Wiki
Advertisement

במזמור דוד המלך פנה לקב"ה :"מִזְמוֹר, לְדָוִד: יְהוָה, מִי-יָגוּר בְּאָהֳלֶךָ; מִי-יִשְׁכֹּן, בְּהַר קָדְשֶׁךָ". ועל כך הוא זכה למנות אחת-עשרה תכונות חשובות:


ב הוֹלֵךְ תָּמִים, וּפֹעֵל צֶדֶק; וְדֹבֵר אֱמֶת, בִּלְבָבוֹ.
ג לֹא-רָגַל, עַל-לְשֹׁנוֹ--לֹא-עָשָׂה לְרֵעֵהוּ רָעָה; וְחֶרְפָּה, לֹא-נָשָׂא עַל-קְרֹבוֹ.
ד נִבְזֶה, בְּעֵינָיו נִמְאָס-- וְאֶת-יִרְאֵי יְהוָה יְכַבֵּד;
נִשְׁבַּע לְהָרַע, וְלֹא יָמִר.
ה כַּסְפּוֹ, לֹא-נָתַן בְּנֶשֶׁךְ-- וְשֹׁחַד עַל-נָקִי, לֹא לָקָח:

והמסקנה:עֹשֵׂה-אֵלֶּה-- לֹא יִמּוֹט לְעוֹלָם.

בין אדם לחברו[]

לפי האמור בפרק ט"ו הרי התנאי לבוא בבית הה היא שמירת המידות שבין אדם לחברו, ללמדך שמצוות אלה הן היסוד לכל התורה כולה, כדרך שאמר הלל הזקן לאותו גוי שביקש ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת: "מה ששנוא עליך – אל תעשה לחברך זאת כל התורה כולה והשאר פירוש הוא – לך ולמד" (שבת ל"א).

וחרפה לא נשא על קרבו[]

הרב חנן פורת בעלון לפרשת השבוע לפרשת בא עוסק במידה:וחרפה לא נשא על קרבו וכך הוא כתב. בפירוש מידה זו נחלקו רש"י והמצודות.

רש"י פירש: "אם עבר קרובו עבירה שיש בה עונש. עונשו במשפט ולא נשא עליו חרפתו (העלים עיניו מחטאו) שיהא פתחון פה למחרף לומר: כך עבר פלוני קרובך וחיפית עליו". רש"י מפרש את המילה "נשא" במשמעות של מוחל על עוונו כלשון הכתוב: "נֹשֵׂא עָו‍ֹן וְעֹבֵר עַל פֶּשַׁע". וקרובו האמור כאן הינו קרוב משפחתו שהאדם נוטה לעשות לו 'פרוטקציה'.

ואילו המצודות מפרש: "לא נשא – לא הטיל על קרובו דבר חרפה". היינו לא נשא קולו והאשימו לשווא במעשה חרפה. ולפי פירוש זה אין המדובר דווקא בקרוב משפחתו כדוגמת המילים 'חברו', 'רעהו' או 'אחיו' הנאמרות כלפי כל אדם, שיש לנהוג כלפיו ביחסי אחווה.

אפשר שהמחלות בין שני הפירושים נובעת משאלת סמיכות הכתובים: המצודות מסמיך את המידה "וְחֶרְפָּה לֹא נָשָׂא עַל קְרֹבוֹ" למידה שלפניה: "לֹא עָשָׂה לְרֵעֵהוּ רָעָה" ושניהם עוסקים אפוא בפגיעה בחבר במעשה או בדיבור. ואילו רש"י מסמיך את "וְחֶרְפָּה לֹא נָשָׂא עַל קְרֹבוֹ" למידה שלאחריה: "נִבְזֶה בְּעֵינָיו נִמְאָס" ושניהם עוסקים באומץ להוקיע ביושר לבב את הראוי להוקעה.

אך מכל מקום שני הפירושים גם יחד הולמים את פשט הכתובים וקולעים לפשט הלב המבקש גם חמלה וגם אומץ לב.

Advertisement