Family Wiki
Advertisement

תאיר נרי הוא עלון פרשת השבוע בנשיאות הרב ניר בן ארצי. גליון פרשת תולדות תש"ע (ראו מטה) הוא ה-30 במספר. קדמו לו עלונים תחת שם דומה. הוא מופץ בכתב בבתי הכנסת.

העלון כולל את המדורים הבאים: נקודת אור על הפרשה - הרב אמיר דן דוד, לאור ההלכה מפסקי - הרב מרדכי אליהו, קדושים תהיו (על בישולי גויים) - הרב עמרם אדרעי, צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי, צהר לתיבה - ר' חנן חסן, פרפראות לפרשה לפרשה ועמוד שלם עלון לילדים הכולל פינות:מסביב לשולחן, מה רבו מעשיך ה' (על הטבע) בדרך למקדש והיפור שלי


הדף הפותח של העלון

Tahir neri
Advertisement