Family Wiki
Advertisement

שקר ואמת בנבואה המקראית עם: אריאל סרי-לוי מתוך: סדר בוקר - בית אבי חי.

כיצד אפשר להבחין בין נבואת אמת לנבואת שקר? או בניסוח המקראי: "אֵיכָה נֵדַע אֶת הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא דִבְּרוֹ ה'"? שאלה זו נוגעת בסוגיות יסוד של החוויה הדתית והאנושית: הקושי לברר את רצון האל ולהחליט כיצד לפעול בסיטואציות אישיות ופוליטיות סבוכות; ההזדקקות למתווכים בין בני אדם לאלוהים והחשש משרלטנות; הכמיהה לדעת את העתיד, לצד המאמץ לשנות אותו. בסדרה זו נעיין בקטעים נבחרים מן החוק, הסיפור והנבואה במקרא, המציגים מבחנים שונים לזיהוי נביא שקר, ומעוררים שאלות ותובנות רחבות בנוגע לתופעת הנבואה במקרא, כמו גם בנוגע ליחס בין אמת לסמכות, בין שקר לטעות ובין אמונה למציאות.

ד"ר אריאל סרי-לוי הוא עמית בתר-דוקטורט במרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים, עמית הוראה במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ועמית מחקר במכון הרטמן.

מפגשים[]

מבוא: תיווך בין שמים לארץ[]

שקר_ואמת_בנבואה_המקראית_-_שעור_1_-_מבוא-_תיווך_בין_שמים_לארץ_-_ד"ר_אריאל_סרי-לוי

שקר ואמת בנבואה המקראית - שעור 1 - מבוא- תיווך בין שמים לארץ - ד"ר אריאל סרי-לוי

נבואה11.png
נבואה12.png

מבחן ההתגשמות ומגבלותיו[]

שקר_ואמת_בנבואה_המקראית_-_שיעור_2_-_מבחן_ההתגשמות_ומגבלותיו_-_ד"ר_אריאל_סרי-לוי

שקר ואמת בנבואה המקראית - שיעור 2 - מבחן ההתגשמות ומגבלותיו - ד"ר אריאל סרי-לוי

נבואה21.png
נבואה22.png

נבואה וחתרנות דתית[]

שקר_ואמת_בנבואה_המקראית_-_נבואה_וחתרנות_דתית_-_ד"ר_אריאל_סרי-לוי

שקר ואמת בנבואה המקראית - נבואה וחתרנות דתית - ד"ר אריאל סרי-לוי

נבואה32.png
נבואה33.png

האם אלוהים יכול לחזור בו?[]

שקר_ואמת_בנבואה_המקראית_-_שיעור_4_-_האם_אלוהים_יכול_לחזור_בו?_-_ד"ר_אריאל_סרי-לוי

שקר ואמת בנבואה המקראית - שיעור 4 - האם אלוהים יכול לחזור בו? - ד"ר אריאל סרי-לוי

חלומות, נבואות והשוואות[]

שקר_ואמת_בנבואה_המקראית_-_שיעור_5_-_חלומות,_נבואות_והשוואות_-_ד"ר_אריאל_סרי-לוי

שקר ואמת בנבואה המקראית - שיעור 5 - חלומות, נבואות והשוואות - ד"ר אריאל סרי-לוי

אמת אלוהית ופוליטיקה נבואית[]

29_05_22_emet_sheker

29 05 22 emet sheker

אמת נבואית ופוליטיקה אלוהית[]

Advertisement