Family Wiki
Advertisement

שפתן מצוי - הר אמיר - אדר תשע"ב ותודה לפורום פרחי בר בתפוז על הזיהוי

שפתן מצוי (Serapias vomeracea ) נימנה על משפחת הסחלביים. הוא גיאופיט מוזר למראה, שונה מעט מיתר הסחלביים. הפרח מוארך, חום בגוון הנוטה לאדום–סגול. השפית בפרח שולחת לשון ארוכה ומחודדת כלפי מטה. יש המדמים את הפרח לאדם מזוקן החובש קסדה.הפרח מכונה גם:"Snake Tongue Orchid" לאמור:סחלב עם לשון הנחש.

תפוצה[]

גדל בבתי גידול טבעיים - ים-תיכוני. ה"שפתן מצוי" הוא צמח מוגן" .סחלב זה מעדיף כרי דשא יבשה ורטובה, שדות מרעה, שיחים, קרחות ואת השדות, לעיתים קרובות על מצע מכוסי בוץ, מאור מלאה בצל חלקי

שיטת הרביה[]

היות לצמח אין צוף. אין הוא יכול למשוך אליו חרקים. לכן הוא נוהג בשיטות "רמיה" . הויקיפדיה האנגלית כותבת:"לכן הסחלב הזה יש אסטרטגיה מטעה, כמו מאביקים נמשכים רק על ידי הצורה של הפרח, להרכיב צינור קטן בשימוש על ידי חרקים לשאר בלילה או מחסה מפני הגשם. ברגע שהם עוזבים את המקלט שלהם, הם יוכלו להפקיד את האבקה על פרחים אחרים, יהיה להפרות אותם. סחלבים אלה מואבקים בעיקר על ידי כמה חיפושיות ועל ידי דבוראיםוכן פיזור של זרעים מוענק על ידי הרוח ( ראו ההסבר להלן)

משכן לדבורים[]

מייק לבנה באתר צמח השדה הצביע על תופעה מיוחדת. לפרחים שלו מגיעים לרוב דבורים זיכריות, שאינן אוספות אבקה או צוף. כל מטרתם למצוא אכסניה בפרח, שכן הטמפרטורה בפרח מעט גבוה מזו של הסביבה וכך הוא הגדיר את התופעה:"נראה שמבנה הפרח וצבעיו מעוררים בדבורים תחושה דומה לחור באדמה, ואכן הן באות אליו למצוא מחסה ללינת לילה, ואף בימי סגריר."

Advertisement