Family Wiki
Advertisement

הישוב שמעה הוקם על ידי קומץ " משוגעים " אשר טיילו באחת השבתות והתאהבו מקום. במקום ישבה אז האחזות צבאית , הגרעין האזרחי הוקם על- ידי גדעון אנגל תושב עומרים - אשר היה פריק של ההתיישבות , וכך משפחה אחר משפחה בפרסום מאסיבי התחיל להתגבש גרעין בבאר- שבע , בשלהי 88 קיבלנו את פקודת האזרוח , ולאחר טקס מרשים הוחלט לעלות את הגרעין לישוב , וזאת לאחר החלטת ממשלה , ראשונים עלו לישוב איריס ויוחאי סביון שהתגורר במקום כשלושה שבועות ואחריהם הגיע שאר הגרעין . כיום מונה הישוב 82 משפחות , מערכת חינוך ענפה ואיכותית , הכוללת גן, פעוטון , צהרון , חוגים, מועדון נוער עשיר ומפנק , וכן פעילות תרבות שלא מביישת שום מקום בארץ, התושבים עובדים במקום וכן בב"ש . יש קליטה של משפחות צעירות דתיות וחילוניות שגרות ביחד בהרמוניה מלאה , יש מספר בתים לאכלוס , וכן שטחים לבנייה עצמית שעדיין לא הופשרו - באו ותהנו .

Advertisement