Family Wiki
Advertisement
Bologna, Museo medievale -Lapide ebraica del sec XVI - Foto Giovanni Dall'Orto 8-Feb-2003 03

מצבה מהמאה ה-16 המציגה סמלי משפחה

פרופ' בצלאל ססיל רות, היסטוריון וחוקר של יהדות איטליה, סוקר בחיבור אשר פורסם בספר הזיכרון של יהודה אריה קארפי, אביו של דניאל קארפי, את תופעת שלטי משפחות ביהדות איטליה. מסתבר כי נמצאו למעלה ממאה כאלה על גבי מצבות (ציוני קברים), כריכות ספרים, כתבי יד, דגלי מדפיסים, חפצי פולחן ביתיים, מסורות משפחתיות בעל-פה, כתובות, בנינים וכל מקום שבו יש עניין להדגיש את המוצא המשפחתי של בעל התעודה או הקנין.

התופעה היא אופיינית ליהודי איטליה. הדבר מוסבר במציאות האיטלקית לפיה שלטי משפחה לא היו זכות בלעדית של בני אצילים. הדבר היה נפוץ גם בשכבות המעמד הבינוני. די למשפחה שיהיה לה רכוש בולט או תעודה יקרת ערך ורצון להבליט את מעמד המשפחה על מנת שיהיה לה סמל.

היות ובין המשפחות היהודיות היו כאלה אשר נמנו על המעמד המקביל באיטליה, הן חיקו נוהג זה ונתנו לו לבוש עברי, כפי שנראה להלן. כאשר משפחה יהודית, זכתה בתואר אצולה, הוכר התואר כרשמי, בהתאם למקובל.

ההתחלה של מנהג השלטים אצל היהודים לא התברר כל צרכו. עם זאת, לפי המימצאים, היה זה במאה ה-16. יש להניח כי סמלים כמו של כהן (הידים פרושות כפי שמקובל בברכת כהנים), או לוי (מיצג כלי נטילת ידיים), הופיעו על מצבות כבר מקודם. שלא לדבר על סמלים בקטקומבות הרומיות, אשר שיקפו אף הן מסורת משפחתית, כגון צאצאי שבט יהודה, הבאה לידי ביטוי בציור האריה לצורותיו השונות. ככלל, יש כנראה קשר בין הסמלים של המשפחות העבריות לבין מה שמסמל בסמל שהופיעה על דגלי בני ישראל במהלכם במדבר. מקור אחר לסמלים הוא המקצוע המשפחתי, כך לדוגמה השולחני - הבנקאי - אשר סמלו דווקא אריה המחזיק זר פרחים. סמלים נוספים מעניינים הם: הסולם למשפחת סולם ממנטובה.

זיהוייהם של שלטי המשפחות היהודיות יש בהם תועלת רבה כדי להכיר את אילנות היוחסין.

דוגמה לשלט משפחתי - משפחת ונטורה - בשלט המשפחתי נמצא סמל המשפחה על מצבה מפוסלת משיש, אשר הוצבה בשנת 1555 בבית הקברות בבולוניה. בית הקברות הועבר ממקומו ברחוב אורפאו ופונה בשנת 1569. המצבה מצויה עתה בחצר במוזאון לאומנות ימי הביניים בעיר בולוניה.

משפחתי וחיות אחרות- סמלי המשפחות של יהודי איטליה ומשמעותם[]

הרצאה_64_24-11-2021_-_"משפחתי_וחיות_אחרות-_סמלי_המשפחות_של_יהודי_איטליה_ומשמעותם"_מפי-_דניאל_ניב

הרצאה 64 24-11-2021 - "משפחתי וחיות אחרות- סמלי המשפחות של יהודי איטליה ומשמעותם" מפי- דניאל ניב

צילומים מההרצאה

בן פורת יוסף
כל בנות המשפחה עיצבו טבעת עם סמל המשפחה

כל_בנות_המשפחה_עיצבו_טבעת_עם_סמל_המשפחה

סמל רוונה

סמל משפחת רוונה

שבתי ווריאולי
אילנות משפחה 2
Advertisement