Family Wiki
Advertisement

דפי שיעורי פרשת השבוע מפי הרבנית ימימה מזרחי הוא סוג מיוחד של עלון פרשת השבוע. הרבנית מרצה על פרשת השבוע ההרצאה מוקלטת ועוברת עריכה ונשלחת למינויים תמורת תשלום. הפופולריות שלו רבה בקרב נשים אך גם גברים קוראים את ההרצאה בכתב. השיעור עשויים כמה רבדים:

הרובד הראשוני הוא השיעור עצמו, כפי שניתן על ידי הרבנית ימימה מזרחי, מילה במילה (כמעט. לא כולל הצחוקים בקהל). הרובד השני הוא העריכה שנעשית לאחר מכן, ומטרתה להעביר את המילים שניתנו בשיחה בעל פה לפורמט של קריאה, תוך חלוקה לרעיונות וכותרות, ותוך שימור רוח השיעור וסגנון ההעברה הייחודי של הרבנית. עבודת העריכה כוללת גם שיחה נוספת עם הרבנית שבמהלכה מתווספים רעיונות נוספים שלא נאמרו בשיעור, הבהרות ודוגמאות עדכניות מחייהן של נשים.

הרובד השלישי הוא מראי המקום (מקורות) שצוטטו בשיעור, או שהיוו השראה לרעיונות של הרבנית ימימה.

התוצאה היא מה שאתן רואות לפניכן. והמטרה – להגדיל את היש. להיות יותר: יותר יהודיה, יותר אשה, יותר חברה, יותר שמחה, יותר משוחררת, יותר מכוונת, יותר אוהבת, יותר חכמה, יותר קשורה, יותר מאמינה, יותר טובה, יותר בעלת חסד, יותר בעלת גבולות, יותר יכולה...

סוד הקסם[]

"סוד הקסם שלה הוא שילוב מדהים של אהבת תורה, כבוד ואהבה לבנות ישראל וחוש הומור בריא. הרבנית היא קודם כל תלמידת חכמים גדולה. הידע שלה מדהים, בכל שבוע היא קוראת ולומדת מחדש את הפרשה, פשט ומפרשים ומתעדכנת בכל הספרים החדשים שרואים אור כל הזמן. היא מאירה את הדברים מתוך הניסיון הפרטי שלה ומתוך עשרות שעות של שיחות עם נשים שהיא מקיימת בכל שבוע. הלימוד שלה כל כך נדיב ותמיד מחפש את מה שהנשים שהיא מכירה ושומעת צריכות. "מלבד זאת היא אוהבת את בנות ישראל. מעריצה את הגבורה שלנו ואת האמונה שלנו. היא תמיד מדברת ממקום של אהבה וכבוד לאישה באשר היא. מכל אחת היא לומדת משהו, לוקחת משהו חיובי ותמיד משדרת הזדהות. היא לא באה להטיף אלא להגדיל. "תוסיפי לזה את הכישרון הקומי המתפרץ שלה. מהשיעורים אנחנו יוצאות לא רק משכילות יותר אלא גם שמחות, עם חיוך גדול ועם כוח לחזור הביתה להתמודדות עם החיים" מתוך ראיון עם יקרת פרידמן - עורכת השיעור בכתב - בעלון פרשת השבוע מעייני הישועה

כתבה על המחבר מהבטאון בשערי ירושלים

אתר השיעורים[]

האתר להורדת פרשת השבוע


דף ראשון לדוגמא[]

Imima
Advertisement