Family Wiki
Advertisement
Vercelli synagugue

בית הכנסת - נשאר ללא שינוי כמעט 100 שנה

Restetuire di synagoga

עבודת שיקום בית הכנסת בפירנצה

שימור התרבות היהודית באיטליה בוצע על-ידי הקצבות של ממשלת איטליה אשר ראתה חשיבות בשיקום מוסדות יהודיים. לאור המשבר הכלכלי וסדרי העדיפויות בתקציב המדינה הוחלט בשנת 2009 להקין את הסכומים המיועדים למטרה זו ב-25%. איגוד הקהילות היהודיות באיטליה החליט לצאת במסע הסברה תחת השם [1] Beni da salvare] - אתרים לשימור - בו מוצגים האתרים העומדים בפני עצירת שיפוצם. בנוסף לכך מוקדשים לכך האמצעים המתקבלים מהציבור, בהתאם לחוק במסגרת הסדר שמונה לאלף עם מס הכנסה.

האדריכל יורם אורטונה (Yoram Ortona) ממונה על השיקום של מוקדי התרבות מטעם "ארגון הקהילות היהודיות באיטליה". ביום הזכרון השנתי לתרבות היהודית (Giornata europea della cultura ebraica e ai beni culturali) הוא מנה את המוקדים אשר עומדים בפני סכנה לקיומם מוקד - אתר יהדות איטליה

  • בית הכנסת בפיזה - מי הגשמים חודרים דרך הגג והופסקה הפעילות בו.
  • בדרום המדינה: שיקום בית הכנסת (Sinagoga Scola nova) של יהדות טראני הקטנה ואתרים בעיר נאפולי.
  • במנטובה - שיקום בית הקברות.
  • במחוז מארקה ששיקום ארונות הקודש בבתי הכנסת אשר ב:Senigallia Urbino וכן אתרים באנקונה.
  • תיקון ספרי תורה שנכתבו בנוסח יהודי איטליה על-ידי הרב, המומחה לכך Amedeo Spagnoletto.
  • בטריאסטה - שיקום בית הכנסת
  • בהגטו היהודי בוונציה יש אתרים הממתינים לשיפוף: בית הכנסת הספרדי, האשכנזי ו"קנטון".

ואחרון: פעולת קיטלוג מקיפה של אוצרות התרבות היהודית באיטליה.

הרקע[]

האתרים הנדונים הם: בתי כנסת עתיקים, בתי קברות, מבנים אדריכליים וכן יצירות אמנותיות אשר ליווה את אלף שנות תולדות יהודי איטליה.האתרים מהווים חלק מהמורשת האמנותית של איטליה. לשם כך יש צורך בטיפול, תחזוקה ושחזור.

ההקצבות החלו באוגוסט 2005 . כך הסכום שהוקדש למטרה זו היו : 1 מיליון אירו עבור 2005 ו -2 מיליון דולר עבור כל אחד מן השנים 2006 ו- 2007 . סכום דומה הוצע עבור שנתיים נוספות:2008 - 2009 ואילו עהת עומדת על הפר ההצעה לצמצם ב-455,000 אירו לשנת 2009 והיא תהיה רק 1,545,000.

בכספים שהוקצו בשנים קודמות תוכנן לשחזר 55 פרויקטים בכל רחבי המדינה, מתוכם 22 הם כבר הושלם.

אתרים לדוגמא[]

בית הקברות היהודי העתיק של הר Cardeto באנקונה, בו מאות מצבות שנשמרן במצב תקין מהמאה -15.

שחזור של בית הכנסת הישן של ב Casale Monferrato ובית קברות יהודי עם שחזור של הגישה


נפולי כבר החלו לעבוד על בית הקברות הישן.

בית הכנסת המשוחזר בוורצ'לי (Vercelli) הוא אחד מבתי הכנסת היפים של יהדות פיימונטה. הוא נמצא בתהליך שיחזור שטרם הסתיים. ארון הקודש ןחלק מהריהוט כבר שוחזר. המטרה היא להשלים את שיחזור בית הכנסת והפיכתו למרכז להפצת תרבות יהודית לבני העיר והסביבה.

תרומות לשיחזור בית הכנסת התקבלו מקרנות ממשלתיים, המעודדים את שימור המורשת היהודית וכן תרומות ממוסדות בנקאיים. כבר היום הוא מוקד לביקורים של תלמידי בתי הספר לא-יהודיים, אשר בעת ביקורם במקום לומדים גם על הדת היהודים ועל עם ישראל. בעיר נותרו יהודים בודדים. השלמת שיקום בית הכנסת נמצא ברשימת העדיפויות לביצוע שנערכה על-ידי "איגוד הקהילות היהודיות באיטליה" במסגרת מסע ההסברה לשיקום "נכסים לשימור" (Beni da salvare).


שחזור של בית הכנסת ואת השיפוץ של הגבול קיר של בית הקברות היהודי בנוסף על ארגון מחדש של 'ארכיון.

בפירנצה והסביבה[]

[


כבר כמה שנים את עבודת המקדש היהודי בפירנצה שנוסדה על ידי אנזו Tayar, קרלו Sadun, עורך הדין והמזכירה. Andrea Torricelli e altri, ha sviluppato varie iniziative per il restauro della Sinagoga di Firenze. אנדריאה ליסטה טוריצ 'לי ואחרים, פיתחה יוזמות מספר שיפוצו של בית הכנסת של פירנצה. Gli importi spesi per il Restauro del Tempio ammonatano sino ad oggi a circa 2 milioni e 700 mila euro dei quali la maggior parte (un milione e 900 mila euro) finanziati da Enti Pubblici e Fondazioni bancarie, oltre all'Ucei ( 450 mila euro), 127 mila e 800 euro dall'Opera del Tempio Ebraico di Firenze e 243 mila a 400 euro donazioni di privati della Comunità e Fondazioni internazionali. כמויות בילה לתקן את ammonatano הבית עד היום כ -2 מיליון ו -700 יורו thousand שרוב (מיליון ו -900 thousand אירו) ובמימון ציבורי יסודות הבנק, מעל all'Ucei (450 thousand יורו) , 127 אלף 800 € האופרה המקדש היהודי של פירנצה 243 אלף עד 400 € על תרומות פרטיות וקרנות הקהילה הבינלאומית. Il lavoro fatto sino ad oggi ha completato tutto l'esterno del Tempio, cupola, facciate, tetti, giardini, illuminazione esterna, ascensore, riscaldamento, e parte dell'illuminazione interna. את העבודה עד כה השלימה את כל החיצונית של בית המקדש, כיפה, חזיתות, גגות, גינות, תאורה חיצונית, מעלית, חימום, ואת החלק הפנימי של התאורה. Sono in corso di appalto i restauri delle decorazioni interne delle volte e delle pareti del Tempio. הם תחת חוזה שיקום של עיטור הפנים של הקמרונות הקירות של בית המקדש. L'Opera del Tempio insieme alla Comunità in questi anni ha sviluppato varie iniziative per: את עבודת המקדש יחד עם הקהילה בשנים האחרונות פיתחה יוזמות מספר: 1. 1. il restauro del Cimitero ebraico di Viale Ariosto; שיקום בית הקברות היהודי ב ויאלה אריוסטו; 2. 2. il recupero della Cappella cimiteriale di via di Caciolle; ההתאוששות של הרחוב קפלה הקברות Caciolle; 3. 3. il restauro delle stanze della Sinagoga di Siena; שיקום של החדרים של בית הכנסת של סיינה; 4. 4. il restauro di parte dell'edificio del Cimitero in via del Linaiolo a Siena; שחזור של החלק של המבנה של בית הקברות בנתיב של Linaiolo בסיינה; 5. 5. il recupero dell'Antico Cimitero di Monte San Savino. ההתאוששות של בית הקברות העתיק של סן Savino. E' necessario pertanto il sostegno finanziario all'Opera del Tempio ebraico e alla Comunità, anche per dare un segnale a chi, Enti, Associazioni e persone esterne alla nostra Comunità, hanno così generosamente contribuito. אי 'ולכן יש צורך לתמוך כספית האופרה הבית היהודי והקהילה, גם כדי לתת איתות למי, גופים, עמותות ואנשים מחוץ לקהילה שלנו, הם כל כך תרמו בנדיבות. Colgo l'occasione per ringraziare quei generosi membri della Comunità che da anni hanno contribuito in modo esemplare al sostegno delle iniziative di restauro del nostro patrimonio, in memoria dei loro Cari ormai scomparsi. אני מנצל הזדמנות זו כדי להודות לאלה הנדיבה של חברי הקהילה, אשר במשך שנים תרמו באופן מופתי כדי לתמוך במאמצי השיקום של המורשת שלנו, לזכר יקיריהם עכשיו נעלם. Siano essi di esempio per tutti. הם דוגמה לכל. Vogliate aderire all'Opera del Tempio Ebraico con un contributo simbolico di 10 euro per il tesseramento, trasmettendo i Vs. dati direttamente in Comunità, per fax (055241811) o per mail (sandra@firenzebraica.it). בבקשה להצטרף עבודה של בית המקדש היהודי עם תרומה סמלית של 10 יורו עבור החברות, לשדר את הנתונים ישירות לתוך הקהילה, בפקס (055241811) או אלקטרוני (sandra@firenzebraica.it). Il pagamento e la consegna della tessera sarà effettuato alla prossima Assemblea che si terrà all'inizio del prossimo mese di ottobre. התשלום ומסירה של הכרטיס ייעשה בישיבה הבאה שתתקיים בתחילת החודש הבא אוקטובר.

Il Presidente נשיא

Advertisement