Family Wiki
Advertisement
הקמת_הישוב_שילה_עם_הרב_צבי_יהודה_קוק_זצ"ל

הקמת הישוב שילה עם הרב צבי יהודה קוק זצ"ל

בטו בשבט תשל"ח (1978) הגיעו מאות יהודים לאזור שילה שבבנימין, והקימו נקודת התנחלות חדשה סמוך למקום המשכן – הלא זה הישוב שילה. בסרטון מרגש זה נצפים הרב צבי יהודה הכהן קוק , גאולה כהן, הרב חנן פורת ועוד רבים ממחדשי ההתיישבות ביהודה ושומרון בטקסט הנחת אבן הפינה לישוב. * באדיבות משפחת בהרב וארכיון עפרה

(יישוב) שילה (יישוב) קישור לויקיפדיה

Advertisement