Family Wiki
Advertisement

ב-18 בינואר 2010 ירדה כמות גשמים משמעותית בכל רחבי הנגב ובכלל זה בהרי אילת. אחרי 13 שנים של יובש, הפליאו מראות המים הזורמים בוואדיות, בכלל זה בנחל נטפים ובנחל שני - הקניון האדום. thumb|350px|left

Advertisement