Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

AZMONA SOMRIA

כריכת החוברת לחנוכת התחדשותו של היישוב שומריה, יום העצמאות 2006

שומריה הינו מושב דתי הנמצא בחבל מזרח לכיש, בין שיפולי דרום הרי חברון לבין מערב שפלת יהודה בגובה של 390 מטר מעל םני-הים. בשנת 2006 התיישבו בו תושבי עצמונה, שגורשו מגוש קטיף, שנתיים קודם. שומריה בין יישוב "מועצה אזורית בני שמעון".

שומריה הוקמה בתור האחזות נח"ל בשנת 1985 והייתה לאחר מכם לקיבוץ של השומר הצעיר. שמה נבחר עקב מלאות שבעים שנה לתנועת השומר הצעיר.

היישוב מונה כ- 60 משפחות - כ-600 נפש - הגרים בבתים זמניים. במסגרת היישוב "עצמונה" התקיימה מערכת חינוך ענפה: מעונות, גנים, תלמוד-תורה לבנים, בית ספר לבנות ומכינה קדם צבאית.

תחומי העיסוק של אנשי היישוב היו גידולי שדה, לולים, רפת ומשתלה. בין השאר, ליישוב יש רפת בעלת תנובת חלב מכובדת, לולים בחכירה לקיבוץ יבנה, גד"ש-שעורה ואבטיח לגרעינים ולקראת שנת השמיטה ניטע מטע זיתים של 400 דונם לערך.

בערך של הויקיפדיה העברית נכתב:"ב-2005 קיבלו חברי הקיבוץ הקטן, שמנה 23 חברים, את הצעת מנהלת סל"ע לפנות את היישוב תמורת פיצויים כדי שישמש לקליטת המפונים מגוש קטיף, ובפרט מהיישוב עצמונה, במסגרת "תוכנית ההתנתקות".

לקיבוץ עברו לאחר ההסכם עם תושבי שומריה תושבי "עיר האמונה" - מפוני עצמונה שהקימו מאהל מחאה ומחנה פליטים מאולתר בנתיבות במטרה לשמור על המסגרת הקהילתית ולמחות על הזנחתם. ב-12 במרץ 2006 מסרו תושבי שומריה את הקיבוץ למפונים בטקס חגיגי והתושבים החלו להעביר את חפציהם לבתיהם החדשים בקיבוץ. לצד המבנים הקיימים אמורה מנהלת סל"ע לבנות בתים נוספים ומבני ציבור כדי לקלוט את כל המפונים.

ב- 8 ביוני 2009, חנכה החברה הלאומית לדרכים חלק מכביש החדש, באורך 17 ק"מ, המחבר בין היישובים שקף, מושב אמציה וקיבוץ שומריה ויישובים נוספים העתידים לקום - חרוב, מרשם ו- גבעת חזן.

עתיקות ביישוב[]

Bor maim vesaflulim

ספלולים על פי הבאר - אתר רשות העתיקות

רשות העתיקות ביצעה חפירות ארכאולוגיות בצפון-מערב היישוב. בסקירה שפורסמה

עם סיום החפירות בחדשות העתיקות 2009 (121) התגלו הממצאים הבאים:

  • בשטח הסקר זוהה 38 אתרים בארבע אתרים בסביבות היישוב ובאתר ביישוב בו תוכנן מבנה בית הכנסת.
  • בשטח נחשפו מדרגות חקלאיות, מבנה, רוגם (תל אבנים), קירות שדה ושקע בקרקע - ייתכן שהיה מערה או בור מים וחציבות.
  • עוד בור נמצא עם ספלולים, גת , מערות קבורה, דרך עתיקה שתוחמה בקירות אבן שיעדה היה חורבת מורן.
  • בתחום חורבת מורן נמצא ריכוז של שרידים קדומים הכוללים מבנים, מערות, מחילות מסתור, בורות מים ומדרגות חקלאיות.

הממצאים מעידים כי השטח שנסקר שימש בעבר בעיקר לחקלאות והיה קשור ליישובים ששכנו בחורבת מורן ובחורבת דגש. על סמך הממצאים שהתגלו בסקר, לרוב שברי כלי חרס , תוארך האתר להתקופה הביזנטית - המאוחרת והתקופה הערבית - הקדומה - (המאות ה-6 וה-7).

תמונות משנת 2006[]

ראו גם[]

קישורים חיצוניים[]

Advertisement