Family Wiki
Advertisement

קראתי שמקור השם הוא בשדרות העצים של העיר (שלא היו קיימים כלל בעת יסודה). האם לא זה המקור של השם לעיר שדרות (איני זוכר את המקור) גבים פירושו גומה בסלע שבהן נקווים מי גשם. מקורו של השם, כמו שם העיירה הסמוכה מספר מלכים:..."וַיִּסְפֹּן אֶת-הַבַּיִת (את בית המקדש) גֵּבִים, וּשְׂדֵרֹת בָּאֲרָזִים" (א', ו', ט')


Picture 771.jpg

שדרות - נופ-אדם במרחבעורך: אבי ששון 304 עמ', כריכה קשה הוצאת מקום


הספר כולל מחקרים וסקירות אודות המסד הפיזי, מחקרים העוסקים בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של האזור, וכן מאמרים השופכים אור על פרשיות עלומות בתולדות שדרות ואזורה. מקום של כבוד ניתן לתולדות העיר מימי הראשונים-החלוצים ועד עתה. תיעוד קורות העיר שופך אור יקרות על התפתחות העיר ועל היצירה התרבותית, הזוכה להוקרה במדינה כולה. פרק מיוחד עוסק בסקירת אתרים ומסלולי טיולים בשדרות ובמרחב. פרק זה חושף מכמני נוף ומורשת ומזמן אפשרויות לביקורים בשדרות ובאזורה.

Advertisement