Family Wiki
Advertisement

שבת קישור לויקיפדיה

נרות שבת ויום טוב

שיעורים לשבת[]

הרב מרדכי ברלין הלכות בישול בשבת[]

הרב_מרדכי_ברלין_הלכות_בישול_בשבת-0

הרב מרדכי ברלין הלכות בישול בשבת-0

הלכות בישול בשבת מאת הרב מרדכי ברלין השיעור ניתן לבאי כולל משכן בנימין ליד ישיבת קדומים מרחשון תש"פ

על הקידוש[]

קידוש_ע"י_קטן

קידוש ע"י קטן

האם קטן יכול לקדש ולהוציא את אביו? ומה לגבי האשה? הרב קורץ חגי בית המדרש לפנסיונרים ישראל הצעיר פ"ת

  • על האם נשים חייבות בקידוש אומר רשי נשים חייבות בקידוש למה מצוות הזה של זמן גרמה

איפה יש קידוש איפה זה כתוב קידוש זכור את יום השבת לקדשו אומר רשי מה זה זכור את יום השבת לקדשו זוכר הוא עליי מה רשי דוחף פה יין מה אם זה היה דרבנן היה רשי סיבה להזכיר את זה נראה פשוט ברשי שקדוש על היין לפי רשי קידוש על היין הוא דאורייתא לפי רשי זה לא שווה כלום נכון רשי באמת חולק לפי רשי מי שלא עשה קידוש על של יין לא קיים מצוות עשה דאורייתא כלום שום דבר מה גם נכון אי הבד בין כברים אנשים כלום אח בוא נוכיח את זה מעוד מקורם אז גם

הרב_חגי_קורץ_זכור_ושמור_בית_המדרש_ישראל_הצעיר_פתח_תקוה

הרב חגי קורץ זכור ושמור בית המדרש ישראל הצעיר פתח תקוה

כמה_יין_יש_לשתות_מהקידוש

כמה יין יש לשתות מהקידוש

  • מעניינות דבר ראשון אנחנו נעסוק בשאלה האם קידוש על היין הוא מהתורה או שהוא מדרבנן

הגמרא מבין שחכמים דרשו זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין זוהי דרשה מדאורייתא מלוכות ראשונות מפרשת טרום צריך לזכור את השבת איך זוכרים את שבת על של יין מה שמע שכוס של יין היא מהתורה פחות זה מש פה בגמרא אני לא אומר בטוח אני אמרתי מבנה למה רבנן אומרים יש תקס סוחר על היין כן אבל זה נדרש מהפסוק לפחות לפי הנוסחה שלפנינו עוד מעט נראה את הוויכוח אתה צודק תמיד אפשר להגיד דרבנן טוסת יבואו ויגידו השמחת בלמי בסדר צריך תוס בשביל זה מי שלומד פשט גמרא אומר כתוב בגמרא זוכרהו מה זה זוכרהו על היין

נקודה שנייה בגמרא שם בדף הבא כמה יין צריך לשתות אומרת הגמרא תאמת יין כלשהו אבל רבי יוסי ורבי יהודה אומר מלא לגמה אמר רב הונה אמר רב המקדש וטעם מלא לגמה

בזכור שמור זה כל ט אבות מלאכה וזכור זה קידוש מכאן שנשים חייבות בקידוש חייבות מכאן שנשים חייבות בקידוש הם צריכות לשתות מלא וגמ נכון מדויק אומר על זה רשי רבותיי שימו לב אומר רשי מקור מספר שלוש קידוש היום מצוות עשה שהזמן גרמה מה אתם הייתם אומרים מה זה קידוש היום קידוש היום לברך להגיד מקדש השבת אבל רשי כתב זכור את יום השבת קדשו זוכרהו על היין אז כתוב לנו ברשי שמצוה עשה שנשים ח ות מדורית קידוש מה המצווה לעשות קידוש על יין שיטתו של רשי ש קידוש על היין הוא מהתורה איך אפשר להגיד שזה מהתורה אבל בתורה לא כתוב יין לא כתוב יין בתורה אז

  • האם אדם יכול לעשות קידוש בשביל אנשים אחרים

שהברכה תהיה משודרגת חשובה אבל כל מקום שעושים של ברכה אתה יכול לתת למישהו אחר איפה אנחנו עושים את זה רבותיי כולנו עושים את זה מתחת לחופה מי מברך את ברכת האירוסין הרב המקדש ומי הרב הוא לא מקדש סליחה הרב המסדר את הקידושים ומי שותה את החתן הכלה נכון ככה אנחנו נוהגים הלכה פשוטה של ברכה אתה לא צריך לשתות

  • קידוש על מיץ ענבים האם אפשר לעשות קידוש על כוסית ויסקי
  • לוגמיו אומרים הגאונים אם אתה לא שתית מלא וגמ רוב רביעית לא יצאתם ידי חובת קידוש
Advertisement