Family Wiki
Advertisement

שאול בן-תורה - שאול ונטורה נולד ללואיג'י ונטורה ואנה מריה טראצ'ינה במילאנו ביום 21 בינואר 1930.

1144262696037576929

מילאנו תחת הפצצות - מתערוכה

"תעודת ההצלה"[]

תעודת הצלה של שאול בן תורה

מקווה ישראל[]

שאול כתב, כאשר שמע כי יעקב אביחי הנמצא בישיבת ההסדר של הרב דרוקמן ליד משואות יצחק התארח בגבים ביום הכיפורים.

קבוצת גבים יצרה קשר עם הישיבה והזמינה עשרה אברכים . שלחו להם רכב והביאו אותם לקיבוץ עכשיו ביום כיפור יעשו את התפילה עם חברי הקבוצה

על כך השיב שאול:"עם אם אתה אוהב קשרים יש לי עוד אחד בשבילך: בשנת 1946, כאשר היינו עוד במקוה ישראל נשלחתי לתקופה של כשבועים עם קבוצת חניכים לעזור בעבודות הכשרת הקרקע במשואות יצחק (עוד בגוש עציון), הקבוצה החדשה האדמה היתה אדמת טרשים וחפרנו בורות לנטיעת עצי פרי באדמה סלעית, במקדח וקומפרסור ובכל הכלים הנחוצים לינה הייתה בלולים עשינו עבודה טובה . שמעתי במקרה שישנם צילומים של העבודה הזאת במשואות יצחק ורואים בחור קודח בקומפרסור. מי יודע? אולי זה אני

גבים[]

Saul e silvana 50 year to gather

50 שנה לנישואין

שאול היה מבין ראשוני קבוצת גבים. שם היה אחראי על גן-הירק. בגבים הוא הכיר את רעייתו, סילבנה או יערה לבית קאלו.

על הקיבוץ:קיבוץ גבים עלה על הקרקע ב 28.8.1947, י"ב אלול תש"ז, חדשים ספורים לפני הכרזת האומות.המאוחדות (כ"ט בנובמבר 1947) על הקמת המדינה היהודית. אזור צפון הנגב אכלס אז את הקיבוצים דורות, רוחמה, סעד וניר--עם, אשר שימשה נקודת היציאה לעלייה לגבים. התקופה - מלחמת העצמאות, וגבים, אשר הייתה בקו השני, לא סבלה מהתקפות והפגזות. (מכיוון שלא הופיעה על מפת חברת הנסיעות "דרום יהודה", לא נחשבה בעיני המצרים .( לאחר מלחמת השחרור, רווח לגבים, שטחיה גדלו, ואל הקבוצה הראשונה, חברי פלמ"ח חניכי תנועת הנוער העובד, הצטרפו קבוצות של חניכי עליית הנוער, שעברו הכשרה בקיבוצים ותיקים. בשנות החמישים חל משבר חברתי על רקע אופי החיים בקיבוץ, וחלק גדול מוותיקי היישוב עזבו. גרעיני הנוער העובד - "מגשימים" ולאחר מכן "לפיד" יצבו את השורות. .אחריהם באו גרעינים רבים אך חלק גדול מחבריהם העדיפו את העיר על החיים בנגב . כיום אנו מונים כ 120 חברים ומועמדים, וכ- 60 ילדים עד גיל 18

חוויות מגבים - "היה לי סימפטיה עצומה להווי של קבוצת גבים מזריעת התפוחי האדמה עד הכנת הסלט בחדר האוכל מהביקור בקציר החיטה בשדות איך אמר לי מישהו: עכשיו אתה מבין איך יצחק אבינו קצר פה מאה שערים פי מאה מהכמות שהוא זרע וכמובן האריות ששרו במקלחת המשותפת בסיום יום העבודה איך עברו מבגדי העבודה שמצאו חן בעיני לבגדים נקיים ובערב באו לחדר האוכל לא תאמין אבל יש לי זכרונות מאוד אובים מגבים כולל החברים אולי רק בעיה אחת שהסבירו לי איך עורפים את ראשי התרנגולות היו ימים חבר

אורלי ומשה לאודין[]

נישואי עינת[]

Advertisement