Family Wiki
Advertisement

אודות רמב"יש - הרעיון : ברוך הוא א-לוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו את התורה להגות בה יום ולילה. אשרינו שזכינו בדורינו, להקים ישיבות להאדיר את לימוד התורה.

זה כבר כמה שנים, שכל ישיבה מוציאה לאור כתבי-עת וקבצי מאמרים ובהם חידושי התורה שהתחדשו בישיבתם. דא עקא, מרוב מאמרים, יושבים כתבי-העת והקבצים בארונות הספרים כאבן שאין לה הופכין. אין איש יודע מה בתוכם, אין איש מעיין בהם.

זאת ועוד, אפשר שבישיבה שידפיסו מאמר על אחת הסוגיות המפורסמות במסכת הנלמדת, ולדידם יש חידוש בדבריהם, אולם הדברים כבר נכתבו שנים ספורות קודם לכן בקובץ מאמרים של ישיבה אחרת.

כדי למנוע חזרות מיותרות וכדי להעמיק חקר, פותח בעולם האקדמי מאגר המכיל מאמרים במדעי היהדות הנקרא רמב"י: רשימת מאמרים במדעי היהדות. בעזרת מאגר זה, יכול כל אדם בטרם יתחיל להתעסק בנושא מסויים, לבדוק את כל מה שכבר נאמר עליו.

מתוך כך, עלה במחשבה ליישם שיטה זו אף לכתבי העת של הישיבות (לצערינו, ברמב"י לא נמצאים מאמרי מרבית הישיבות).

על כן קראנו למאגר רמבי"ש: רשימת מאמרים שלבני הישיבות.

יחודו של המאגר[]

יחודו של רמבי"ש הוא בעיקר בזכות ארבעה מאפיינים:

  1. תיאור קצר של המאמר, ובנוסף מילות מפתח להקלה על החיפוש.
  1. הפניה לטקסט המלא של המאמר אם והוא זמין ברשת האינטרנט.
  1. אפשרויות חיפוש מגוונות: חיפוש בסיסי, חיפוש מתקדם ועיון.
  1. רמבי"ש זמין חינם לכל, וללא פרסומות.

מוסדות תורניים[]

רמבי"ש מאפשר לכל מוסד תורני להרשם כמנוי, ובכך מאפשר חיפוש בכתבי העת של המוסד בלבד. באופן זה, יכול המוסד התורני לחסוך לעצמו בניית מנוע חיפוש למאמרים באתר שלו, ובמקום זה להשתמש במנוע החיפוש של רמבי"ש. אם המאמרים זמינים באתר של המוסד התורני, בתוצאות החיפוש תהיינה הפניות למאמרים שבאתר המוסד.

מוסדות הרוצים להוסיף את כתבי העת שלהם למאגר מוזמנים לפנות באמצעות טופס צרו קשר.

המאגר כיום[]

כיום המאגר מכיל יותר מ-4000 כותרים, מתוכם למעלה מ-2200 נמצאים ברשת וזמינים לקריאה מיידית.
רמבי"ש פועל בהתנדבות והוא פתוח לכל מאן דבעי.


דוגמא לחיפוש[]

Advertisement