Family Wiki
Advertisement

==על בתי הכנסת באיטליה==

סינגוגים רבים ברומא. איפה ומתי - הטריגר שהתחיל מחקר זה היה ביקורו של האפיפיור בנדיקטוס ה -16 במפלגת טמפלור ברומא ב- 17 בינואר 2010, בו חידש את ביקורו ההיסטורי של האפיפיור ג'ון פאולוס השני בשנת 1986. הרב הראשי של רומא, הרב ריקרדו די סגני, ב- נאום קבלת הפנים שלו, בין השאר, ציין כי ימים ספורים לפני שחנך בית כנסת חדש באוסטיה, ה -16 באזור רומא. קטע חדש זה היה כל כך מפתיע, שהעניין שלי נתפס מיד, וכתוצאה מכך פתאום התחלתי במחקר, שנערך דרך מתפתולי הרשת העירונית, כדי לזהות ולאתר את כל בתי הכנסת הללו ברומא. לקהילה היהודית ברומא יש יותר מ 2000 שנות היסטוריה (וגיאוגרפיה). העתיקה הקדומה ביותר, אשר חורבותיה עדיין קיימות, נמצאת באוסטיה אנטיקה ומתוארכת למאה הראשונה של התקופה הנוצרית. ניתן להבחין שבניגוד לקיומם של לפחות שישה קטקונים יהודיים מוכרים, אין שום עדות לבתי כנסת אחרים

90 בעידן הרומי. בימינו, מתוך 30,000 היהודים המתגוררים באיטליה, כ 15,000 תושבים התושבים ברומא. הם מרוכזים בעיקר בשני אזורים: "הרבעון איטליה", שהוקם בין מלחמת העולם הראשונה ל -2, והאיזור האחרון "מרקוני-פורטואנזה". כמו כן ראוי לציין כי כתוצאה מ"הפוגרומים "שהתרחשו לאחר" מלחמת ששת הימים "בשנת 1967, הגיעו למעלה מ 3000 יהודים לרומפרום לוב, ולא במקרה, הקימו את מגוריהם סביב" פיאצה בולוניה ", כלומר הכיכר שנמצאת במרכז "הרובע האיטלקי". שם יש שישה מקומות דתיים יהודיים במרכז רומא, שלושה נוספים ממוקמים באזור התיאוריה סביב פיאצה בולוניה וששה באזור "מרקוני-פורטואנזה". האחרונה האחרונה נפתחה באוסטיה. כדי להשלים את התמונה הכוללת (או מה המפה), עלינו לקחת בחשבון גם את בתי הכנסת הקיץ העונתיים באנציו, פרגנה וסנטה מרינלה.

רשימת בתי הכנסת[]

המקור


In Italia, esistono numerose sinagoghe a testimonianza di una presenza ebraica che risale all'epoca romana. }

La storia della sinagoga in Italia[]

Le prime sinagoghe in Italia risalgono all'epoca romana. Avevano carattere monumentale e servivano come luogo di culto e centro comunitario per le numerose e fiorenti comunità ebraiche presenti sotto l'Impero romano. L'esempio più notevole preservatosi è quello della בית הכנסת באוסטיה, uno degli esempi migliori di sinagoga ellenistico-romana in Europa. Ad essa si affianca la [sinagoga di Bova Marina Sinagoga di Bova Marina ] - כפר אחד בקלבריה di cui rimane il bel pavimento a mosaico.

Con l'affermarsi del Cristianesimo come religione ufficiale dell'Impero romano, entrarono in vigore anche tutta una serie di leggi restrittive a regolare la presenza dei luoghi di culto ebraici nei paesi cristiani. Fino al periodo dell'emancipazione nell'Ottocento, le sinagoghe non poterono assumere nuovamente aspetto monumentale. Tale caratteristica si accentuò col tempo anche per motivi di autodifesa. Restano in Italia pochi esempi ancora integri di sinagoghe la cui costruzione preceda l'istituzione dei ghetti, tra cui la sinagoga di Casale Monferrato. A Trani, Cagliari o Messina gli edifici di alcune sinagoghe sono sopravvissuti solo perché trasformate in chiese in seguito ai decreti di espulsione nel XV secolo.

Con l'istituzione dei ghetti, a partire dal XVI secolo, venne anche l'obbligo di locazione della sinagoghe all'interno del ghetto stesso ed il divieto assoluto di alcun segno distintivo all'esterno. Le antiche sinagoghe che vennero a trovarsi nei centri minori o al di fuori del perimetro dei ghetti dovettero essere abbandonate. Nelle sinagoghe di ghetto nulla doveva tradire la loro presenza dall'esterno; per contrasto, gli interni erano riccamente decorati secondo gli stili architettonici in voga all'epoca (barocco, rococò, neoclassico). Nell'area degli antichi ghetti rimangono alcune delle più belle sinagoghe italiane, specialmente in Veneto (Venezia, Padova), in Piemonte (Carmagnola), in Toscana (Siena, Pitigliano), e nelle Marche (Ancona, Pesaro, Senigallia).

Nel clima di libertà seguente all'emancipazione degli ebrei d'Italia a partire dal 1848, fu possibile la costruzione di grandi edifici monumentali. Talora antiche sinagoghe si dotarono di facciate e ingressi monumentali (Asti, Pisa), in altri casi si costruirono grandiosi nuovi edifici nell'area del ghetto (Roma, Vercelli) o nei nuovi quartieri di residenza degli ebrei (Torino, Firenze, Milano).

Nel Novecento comincia ad avvertirsi il problema dell'abbandono di molte sinagoghe dovuto alla spopolamento dei centri minori. Le uniche nuove costruzioni monumentali sono date nel 1912 dalla sinagoga di Trieste e nel 1935, in epoca fascista, dalla sinagoga di Genova. Nel 1962 Livorno offre l'unico esempio di sinagoga monumentale costruita in stile moderno dopo la seconda guerra mondiale al posto dell'antico tempio distrutto dai bombardamenti. Negli altri casi dove si erano avuti analoghi ingenti danni (come a Torino, Milano o Bologna) fu in genere preferita un'opera di restauro e ricostruzione.

Considerato il declino democratico della presenza ebraica in Italia il problema maggiore appare oggi quello della tutela e preservazione degli edifici sinagogali. Sembra essersi interrotta la pratica dello smantellamento degli edifici abbandonati (che ha portato al trasferimento in Israele degli arredi e decorazioni di intere sinagoghe, come quelle di Conegliano e Vittorio Veneto, con grave perdita per il patrimonio artistico e culturale italiano). Con una maggiore sensibilità da parte delle autorità nazionali e locali, prevale oggi la tendenza al restauro ed uso per fini comunitari o culturali delle sinagoghe esistenti.

Le sinagoghe abbandonate[]

In seguito ai frequenti flussi migratori (spesso forzati) degli ebrei in Italia, molte sinagoghe furono abbandonate. Alcune delle più antiche si sono preservate perché trasformate in chiese in seguito ai decreti di espulsione che del XVI secolo interessarono il Meridione ed i territori sotto il controllo dello Stato Pontificio (è questo il caso delle sinagoghe di Trani, Cagliari, Messina, ecc.); di altre si conserva spesso memoria solo nella toponomastica locale. Altre sinagoghe caddero in disuso per la costruzione dei nuovi edifici di culto in seguito all'emancipazione o per il declino demografico che ha interessato numerose piccole comunità ebraiche del Centro-Nord per motivi economici alla fine del Novecento e quindi in maniera più accentuata con la Seconda Guerra mondiale e le perdite umane e materiali dell'Olocausto. Molte di queste sinagoghe, una volta cadute in disuso, sono state abbandonate, i loro arredi trasferiti in altre città italiane o in Israele. Spesso l'edificio stesso è stato demolito o destinato ad altro uso. In anni recenti tuttavia diverse sinagoghe sono state restaurate e riaperte al pubblico come musei o centri culturali anche in luoghi dove esse non servano più ad un uso liturgico continuato (Casale Monferrato, Biella, Gorizia, Pitigliano, ecc.).

Elenco delle sinagoghe italiane[]

L'elenco (parziale) include, regione per regione, le sinagoghe italiane esistenti ma anche quelle abbandonate o demolite, delle quali si abbia traccia o notizia, con l'indicazione del loro stato attuale: (a) si dice integra una sinagoga completa di decorazioni e arredi; (b) si dice dismessa una sinagoga della quale si sia preservata la struttura architettonica ma che sia priva dei suoi arredi e serva oggi ad altra funzione; (c) si dice smantellata una sinagoga di cui si sia preservato l'edificio o la facciata, ma la cui sala sia stata irrimediabilmente compromessa nella sua struttura originaria; (d) si dice "scomparsa" una sinagoga della quale si sia persa ogni traccia architettonica; (e) si parla infine di resti archeologici laddove la presenza di una antica sinagoga sia stata rinvenuti attraverso campagne di scavo.

Piemonte[]

 • Sinagoga di Alessandria, integra (l'arca originaria, distrutta nei saccheggi della seconda guerra mondiale, è stata sostituita con quella della sinagoga di Nizza Monferrato)
 • Sinagoga di Asti, integra
 • Sinagoga di Biella, integra
 • Sinagoga di Carmagnola, integra
 • Sinagoga di Casale Monferrato, integra
 • Sinagoga di Cherasco, integra
 • Sinagoga di Cuneo, integra
 • Sinagoga di Ivrea, integra
 • Sinagoga di Mondovì, integra
 • Sinagoga di Saluzzo, integra
 • Sinagoga di Torino, integra
 • Sinagoga di Vercelli, integra
  • Sinagoga di Moncalvo, dismessa, ora deposito (gli arredi sono in Israele)
  • Sinagoga di Savigliano, dismessa, ora tipografia
  • Mole Antonelliana (Torino), dismessa, ora Museo nazionale del Cinema
  • Sinagoga di Trino, dismessa, ora Circolo ricreativo per ragazzi (ricostruita fedelmente con i suoi arredi originari in una sala dell'Eretz Museum di Tel Aviv)
   • Sinagoga di Acqui Terme, smantellata
   • Sinagoga di Nizza Monferrato, smantellata (gli arredi sono alla sinagoga di Alessandria)
    • Sinagoga di Chieri, scomparsa (gli arredi sono nel tempietto sotterraneo della sinagoga di Torino)
    • Sinagoga di Fossano, scomparsa (gli arredi, trasferiti nella sinagoga di Torino, sono andati distrutti durante la seconda guerra mondiale)

Liguria[]

 • Sinagoga di Genova, integra

Lombardia[]

 • Sinagoga Norsa Torrazzo (Mantova), integra
 • Sinagoga centrale di Milano, integra
 • Sinagoga di Sabbioneta, integra
  • Sinagoga di Ostiano, dismessa e diroccata, dal 2008 di proprietà del Comune che ne ha avviato il restauro
  • Sinagoga di Pomponesco, dismessa, ora usata come deposito di un bar
  • Sinagoga di Rivarolo Mantovano, dismessa, ora Circolo culturale
  • Sinagoga di Viadana, dismessa, ora proprietà privata, occasionalmente usata per eventi culturali
   • Sinagoga di Bozzolo, smantellata, riadattata a abitazione privata (gli arredi sono in Israele)
   • Sinagoga di Sermide, smantellata, riadattata a abitazione privata (gli arredi sono in parte alla sinagoga centrale di Milano, in parte in Israele)
    • Sinagoghe del ghetto di Mantova, scomparse (gli arredi di tre delle sei sinagoghe si sono conservati: quelli della sinagoga Norsa Torrazzo nell'edificio ricostruito a Mantova; quelli delle altre due in Israele)

Veneto[]

 • Sinagoga di Mestre, integra
 • Sinagoga di Padova, integra
 • Sinagoghe di Venezia, integre
 • Sinagoga di Verona, integra
  • Sinagoga di Rovigo, dismessa, oggi di proprietà privata (gli arredi sono alla sinagoga di Padova)
  • Sinagoga di Vittorio Veneto, dismessa
   • Sinagoga di Conegliano, scomparsa
   • Sinagoga di Treviso, scomparsa

Trentino-Alto Adige[]

 • Sinagoga di Merano, integra
 • Sinagoga di Trento, dismessa, ora Cappella di Palazzo Salvatori

Friuli-Venezia Giulia[]

 • Sinagoga di Gorizia, integra
 • Sinagoga di Trieste, integra
  • Sinagoga di Ontagnano, dismessa, in restauro
   • Sinagoga di Gradisca, scomparsa
   • Sinagoga di San Daniele del Friuli, scomparsa
   • Sinagoga di Udine, smantellata

Emilia Romagna[]

 • Sinagoga di Bologna, integra
 • Sinagoghe e museo ebraico di Ferrara, integre
 • Sinagoga di Parma, integra
 • Sinagoga di Modena, integra
 • Sinagoga di Soragna, integra
  • Sinagoga di Carpi, dismessa, restaurata, ora sede della Fondazione ex Campo di Fossoli (gli arredi sono in parte alla sinagoga di Modena, in parte in Israele)
  • Sinagoga di Reggio Emilia, dismessa, restaurata, ora Centro culturale (gli arredi sono in Israele a Haifa)
  • Sinagoga di Cortemaggiore, dismessa, in abbandono, ora deposito (gli arredi sono in parte alla sinagoga di Soragna, in parte in Israele)
   • Sinagoga di Busseto, smantellata
   • Sinagoga di Cento, smantellata
   • Sinagoga di Finale Emilia, smantellata
   • Sinagoga di Fiorenzuola d'Arda, smantellata
   • Sinagoga di Monticelli d'Ongina, smantellata
   • Sinagoga di Scandiano, smantellata
    • Sinagoga di Piacenza, scomparsa
    • Sinagoga di Ravenna, scomparsa

Toscana[]

Marche[]

 • Sinagoghe di Ancona, integre
 • Sinagoga di Pesaro, integra
 • Sinagoga di Senigallia, integra
 • Sinagoga di Urbino, integra

Umbria[]

 • Sinagoga di Perugia, integra
 • Sinagoga di Spoleto, smantellata

Lazio[]

 • Tempio Maggiore di Roma, integra
 • Sinagoga di Ostia Antica, resti archeologici
 • Sinagoga di Campagnano, smantellata
 • Sinagoga di Velletri, smantellata

Campania[]

 • Sinagoga di Napoli, integra
 • Snagoga di Benevento, scomparsa
 • Sinagoga di Salerno, scomparsa

Puglia[]

 • Sinagoga Scolanova (Trani), convertita in chiesa di santa Maria di Scolanova, riconvertita in sinagoga nel 2005
 • Sinagoga di Trani, convertita in Chiesa di sant'Anna
 • Sinagoga di Bari, scomparsa
 • Sinagoga di Otranto, scomparsa
 • Sinagoga di Lecce, scomparsa

Calabria[]

 • Sinagoga di Bova Marina, resti archeologici
 • Sinagoga di Cosenza,scomparsa
 • Sinagoga di Reggio Calabria,scomparsa

Sardegna[]

 • Sinagoga di Cagliari, ora Basilica di Santa Croce (Cagliari)

Sicilia[]

 • Sinagoga di Catania,scomparsa
 • Sinagoga di Palermo,scomparsa
Advertisement