Family Wiki
Advertisement

בקיץ 1927 הייתה רעידת אדמה חזקה בארץ ישראל. העיר ושכם הייתה בין הערים שנפגעו קשות. נגרמו נזקים ניכרים לבניינים, אך לא נגרם הרס כללי לעיר. בעקבות הרעש החלה התפתחות בנייה בעיר. מפחד רעידת האדמה, התגוררו התושבים במשך תקופה ארוכה מחוץ לבתיהם, אפילו עד לשלושה חודשים לאחר מכן. הממשלה הבריטית סייעה לתושבים שבתיהם נפגעו, בהלוואות בתנאים נוחים, לתיקון הבתים או לבניית בתים חדשים. הלוואות אלו נוצלו על ידי תושבים רבים לבניית בתים מחוץ לעיר העתיקה.

The earthquake of July 11 1927[]

המקור : Matson Negatives

רעידות אדמה קודמות בעיר[]

שנת 1033 יחד עם הערים : יריחו, טבריה, עכו, רמלה שנת 1201 יחד עם הערים: צפת, עכו שנת 1546 יחד עם הערים: ירושלים, חברון, אזור ערד, רמלה שנת 1927 יחד עם הערים : טבריה, לוד/רמלה, אזור בית שאן, אזור ערד

תוצאות[]

חלק ממרכז העיר נעזב. בעקבות רעידת האדמה שגבתה עשרים נפש מהשומרונים מתוך קהילה של 200 נפש, הם עברו לשכונה משלהם בדרך העולה להר גריזים

Advertisement