Family Wiki
Advertisement
House ramat migron

הבית שנהרס ביום 15 מאי 2012

המאחז הוקם סמוך ליישוב מגרון בה' באייר תשס"ח. המאחז הוקם במחאה על הסכם מגרון ויוצא נגד הסכמי מאחזים. המקום פונה עשרות פעמים על ידי כוחות הביטחון והוקם מחדש על ידי בני הנוער השוהים במקום. המאחז מקבל גיבוי מתנועת נאמני ארץ ישראל בראשות הרב לוינגר ודניאלה וייס. המאחז כולל, שלא בעת פינוי, שני צריפי עץ, אחד המיועד לגברים והשני לנשים. (הויקיפדיה העברית)


פינוי_רמת_מגרון_27.04.10

פינוי רמת מגרון 27.04.10

שנתיים_לרמת_מגרון_!

שנתיים לרמת מגרון !

מהויקיפדיה[]

הערך בסכנת מחיקה כתב:דוב מורל


רמת מגרון - המאחז הוקם סמוך ליישוב מגרון בה' באייר תשס"ח. הוא הוקם במחאה על הסכם מגרון, על ידי תנועת 'נוער למען ארץ ישראל' בראשות הרב לוינגר ודניאלה וייס. המאחז כולל (שלא בעת פינוי) שני צריפי עץ, אחד המיועד לגברים והשני לנשים ללא תשתיות מים או חשמל. המקום פונה על ידי כוחות הביטחון כעשרות פעמים והוקם כל פעם מחדש על ידי בני הנוער השוהים במקום. רמת מגרון אויש על ידי בני נוער בלבד מלבד פעמיים בהם התגוררו במקום בני זוג צעירים. ב-2008 הוציא אלוף פיקוד מרכז, גדי שמני, צו שטח צבאי סגור למאחזים רבים ברחבי יהודה ושומרון וביניהם רמת מגרון.

בתש"ע ניתקו תושבי המאחז את הקשר עם תנועת נוער למען ארץ ישראל והצטרפו לתנועה חדשה שהוקמה על ידי מאיר ברטלר, גרעיני הערים העבריות. זמן מה לאחר מכן הוצא צו שטח צבאי סגור לרמת מגרון עקב בעיה חוקית בצו הקודם של גדי שמני, ומאז הוחל צו שטח צבאי סגור על שטח המאחז על ידי האלוף אבי מזרחי או האוגדונר ניצן אלון. לאחר מספר דיונים בעניין, באופן תקדימי, בית משפט העליון התיר לתושבי קבע לשהות במתחם עם צו שטח צבאי סגור ובכך עיקר את יעילותו של הצו. לאחר מכן הוצא צו תיחום לשטח המאחז שתוקפו לשנתיים כל עוד נכחו בו בני הנוער ואיישו את המקום. כאשר הצווים היו בתוקף כוחות הביטחון היו פושטים על המאחז לעתים תכופות ומקיימים מרדפים אחרי תושבי המקוםבמטרה לעוצרם על הפרת הצו.

בסיוון תשע"ב עמישב מלט התחתן עם שרה מרים. החתונה הייתה אמורה להתקיים בשטח רמת מגרון אך קיומה נמנע על ידי כוחות הביטחון והתקיימה לבסוף בחניית יקב פסגות הסמוך. באלול תשע"ב למחרת היום בו הוחלט בג"ץ לפנות את המאחז מגרון השכן, קיבלו מספר מתושבי המאחז צו הרחקה מנהלי משטחי יהודה ושומרון לתקופות שונות בין חצי שנה לשנה. בין המורחקים היו עמישב מלט, דוב מורל וחנמאל דורפמן. שבוע לאחר מכן, פונה המאחז ושבוע לאחר הפינוי פונה היישוב מגרון. בני הנוער המשיכו לאחוז במקום עד ניסן תשע"ג. רבים מתושבי המאחז נעצרו על הפרת צו התיחום והורחקו משטח המאחז מה שלא השאיר אנשים בשטח. כיום המאחז שומם.

קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

Advertisement