Family Wiki

This wiki's URL has been migrated to the primary fandom.com domain.Read more here

READ MORE

Family Wiki
Advertisement

רשימת המאמרים של רמבי"ש, באתר רמבי"ש


התבנית משמשת לקישור לרשימת מאמריו של כותב במפתח המאמרים רמבי"ש. רשימת מאמרים בני ישיבות

  • השימוש הנפוץ בתבנית הוא בצורה {{רמבי"ש|467}}, שבה המספר הוא זה המופיע בדף המחבר באתר "רמבי"ש".
  • כאשר שם המחבר שונה משם הערך (למשל עקב הבחנה בין שני אנשים בעלי אותו שם), יש לתת את שם המחבר בפרמטר השני, למשל {{רמבי"ש|467|שאול ישראלי}}.
Advertisement