Family Wiki
Advertisement

המקור לתוכן הערך ולתמונות

Rsuker s.jpg
Shuker1l.jpg

ממקימי ההתישבות בגוש שילה ומחלוצי החקלאות העברית בימינו

רונית שוקר נולדה בטבריה. רונית ובעלה, יוסף שוקר ז"ל, הקימו את ביתם ביישוב שילה שבחבל בנימין. בשנת 1991 הייתה שותפה, יחד עם בעלה, בהקמת היישוב שבות רחל, בסמוך לשילה, אשר הוקם כתגובה להירצחה של רחלה דרוק הי"ד, אם לשבעה ותושבת שילה.

יוסף ז"ל ניהל את מכון ההוראה בישיבת ההסדר בשילה ולימד במכינה הקדם-צבאית ביישוב צופים. רונית שימשה כאחות קהילתית וכמלווה רוחנית לבנות המדרשה בשבות רחל. יחד יזמו מפעל של נטיעת כרמי זיתים, כהרחבה של היישוב שבות רחל וכביטוי לחזונו לפיתוח חקלאות עברית באזור. המשכו של מפעל זה בהקמת חווה חקלאית ביישוב אחיה, שממזרח לשבות-רחל, ובהקמת בית בד עברי להפקת שמן מכרמי הזיתים שניטעו. למרבה הצער, יוסף ז"ל נפצע אנושות בתאונת עבודה בבית הבד ולא זכה לחזות בהגשמת חלומו. אך רונית החליטה להמשיך את מפעלו ולהגשים את חזונו.

תוך שהיא סועדת את יוסף בחוליו וממשיכה לגדל את ארבעת ילדיהם, הייתה רונית שותפה להפיכת היישוב אחיה מחווה חקלאית ליישוב פורח, בן 20 משפחות, שתושביו חקלאים המתפרנסים מיגיע כפיהם, במטעים, בבית הבד, בכרמים וביקב, ובישובים נוספים. ביישוב הוקם גם מרכז מבקרים, שכיום מארח אלפי מבקרים בשנה, הבאים להתרשם מגאולת האדמה, מן החקלאות העברית, מן ההגשמה הציונית של אנשי אחיה ורונית בראשם, ומשמן הזית המוכר של "משק אחיה", המופק בבית הבד שהקימו יוסף ז"ל ורונית, תבדל"א, משק שהינו שיר הלל לחזונם ולנחישותם.

רונית היא דמות הראויה להערצה, אמהית, אנושית, בעלת מרץ בלתי נדלה ושורשים הנטועים עמוק בארץ ישראל.

על חלקה במפעל הציוני החלוצי ביישוב אזור שילה; על נחישותה להגשמת חלומם המשותף, שלה ושל יוסף ז"ל, להחייאת החקלאות העברית בחבל בנימין; על פעילותה להנחלת ערכים אלו לבני נוער ועל היותה מופת של עשייה ציונית, מוענק לרונית שוקר פרס "עוז ציון" לשנת התשס"ט-2009.

Advertisement