Family Wiki
Advertisement

(הועתק מהויקיפדיה העברית)


רבנו חננאל בן חושיאל, או בקיצור ר"ח, (ד'תשכ"ו, 965 - ד'תתט"ז, 1055) היה רב ופוסק, מפרשני התלמוד ומחכמי ישראל הבולטים בפתיחת "תקופת הראשונים", המאה ה-10. פירושו לתלמוד הוא הראשון מסוגו.

ביוגרפיה[]

מוצא משפחתו מאיטליה, ועל כן לעתים הוא מכונה "רבינו חננאל איש רומי",[1] אך אביו, רבינו חושיאל, היגר לקירואן שבאפריקה הצפונית (ראו גם אגדת ארבעת השבויים). ידוע כי למד לימודים כלליים, היסטוריה ושפות - בעיקר ערבית ויוונית. היה עשיר ונכבד בקהילתו. היה נשוי ונולדו לו 9 בנות.

חיבוריו[]

פירושו לתלמוד[]

מסכת סנהדרין עם פירושו

רבנו חננאל הוא הראשון שחיבר פירוש לרוב התלמוד הבבלי,[2] אך חלק ממנו אבד (חלק מכתבי היד נמצאו בשנים האחרונות). הפירוש מתאפיין לעתים קרובות גם ככזה שנועד לפסוק הלכה. הפירוש הוא על שלושה סדרים: מועד, נשים ונזיקין, וכן על מסכתות שעוסקות בעניינים שנוהגים בזמן הזה. הפירוש מופיע בצד העמוד במהדורת וילנה של התלמוד הבבלי, ומוזכר בחידושי הרמב"ן ובתוספות בשם "הר"ח".

סגנון כתיבתו של הפירוש הוא הסבר אודות הקטעים שאינם מובנים, ופעמים שהוא מדלג על רוב הסוגיא וכותב "ושאר כל שמועה פשוטה היא". בנוסף הפירוש מתמקד בתרגום מארמית לעברית, כתיבת מבואות לסוגיה ובירור הגרסה הנכונה בתלמוד. לעתים הוא מעתיק גרסה אחרת לסוגיא. גרסתו נחשבת לאמינה ומדויקת. בפירושו הוא מרבה להשוות עם הסוגיה המקבילה בתלמוד הירושלמי, ומביאו גם במקרה שהתלמוד הירושלמי רק משלים את דברי התלמוד הבבלי ולא חולק עליו.

כמנהג גאוני בבל הוא פירש את האגדות באופן מושכל, ואת התמוהות שבהם כמשלים.

מחברי הפירושים בדורות שאחריו קיבלו את פירושו והרבו להעתיק ממנו, ובייחוד ר' נתן בעל הערוך. גם הרי"ף העתיק ממנו בחיבורו, אך הזכיר את שמו בפירושו ארבע פעמים בלבד. בעלי התוספות הרבו להביאו בפירושם וסומכים עליו עד כדי שלפעמים דוחים את פירוש רש"י מפירושו. בחיבוריו של רש"י עצמו הוא אינו מוזכר, זאת משום שבימי רש"י פירושו של רבינו חננאל עדיין לא התפרסם בצרפת.

פירושו לתורה[]

ידוע שרבנו חננאל כתב פירוש לתורה, אך הוא אבד ולא ידוע הרבה אודותיו. נשארו ממנו קטעים מפרשנים שונים שציטטוהו (הרמב"ן, רבינו בחיי ודרשות אבן שועיב). בפרושו הוא מביא גם את פירוש הרס"ג ורב שמואל בן חפני ודברי אגדה.

לקריאה נוספת[]

  • ד"ר מרדכי מרגליות (עורך), בן ציון סגל, "רבנו חננאל בן רבנו חושיאל", אנציקלופדיה לגדולי ישראל (כרך ב', עמ' 541-545), הוצאת יהושע צ'צ'יק, 1969, תל אביב

קישורים חיצוניים[]

רבנו חננאל, ב"אנציקלופדיה יהודית" באתר דעת

הערות שוליים[]

  1. הרשב"ם בפירושו למסכת בבא בתרא
  2. אנציקלופדיה לגדולי ישראל. ראו בפרק לקריאה נוספת.
Advertisement