Family Wiki
Advertisement

רבי משה קורדובירו היה גיסו של ר' שלמה אלקבץ, ותלמיד מרן הבית יוסף בנגלה. קבל סמיכה מר' יעקב בירב, יחד עם ר' יוסף קארו ור"מ די טראני (המבי"ט). שמו יצא לראש וראשון בקבלה. יסד בית מדרש לקבלה והעמיד תלמידים רבים, בהם ר' חיים ויטאל, ר' אברהם גלאנטי (בעל קול בוכים), ורבי אליהו די וידאש, (בעל ראשית חכמה). כשהגיע האר"י לצפת התחבר לרמ"ק ושניהם עסקו בתורת הנסתר. היה אבי שיטת סוד הצמצום. לפי שיטה זו היה בתחילה המצוי הראשון או האין סוף לבדו, והיה ממלא את כל החלל. שבזמן מן הזמנים עלה ברצונו להמציא הוויות אחרות, כדי להטיב להן, ואז צמצם את עצמו, ואחרי הצמצום הזה התחילו השפעותיו והשפעות השפעותיו עד שנשלם כל העולם.

המקור:אנציקלופדיה יהודית

עוד שם הפרקים הבאים:

 1. אתגר התקופה
 2. ראשית דרכו
 3. ה"גירושין" לשדות
 4. ספר ה"פרדס"
 5. הפירוש לספר הזוהר
 6. הרמ"ק והרמב"ם
 7. "אור נערב"
 8. שיטתו בקבלה
 9. ספירות ואין סוף
 10. ייחודים וזיווגים
 11. הדרך האחרונה

להלן מתוך הויקיפדיה העברית

רבי משה קוֹרְדוֹבֵירוֹ (רמ"ק, ה'רפ"ב - כ"ג בתמוז ה'ש"ל, (1522 - 1570), מחשובי מקובלי צפת במאה ה-16, מחבר ספרי קבלה ורבו של האר"י.

הרמ"ק נולד בשנת רפ"ב (1522). מקום לידתו אינו ידוע, אך שם משפחתו מעיד על כך שמוצא משפחתו מהעיר קורדובה בספרד. הוא גדל וגר בצפת, למד תלמוד והלכה אצל רבי יוסף קארו והוסמך לדיינות על ידי רבי יעקב בירב. התחתן עם אחותו של רבי שלמה אלקבץ ובגיל עשרים החל בלימוד קבלה אצל גיסו. לאחר מספר שנים החל לשמש כראש ישיבה בצפת. בין תלמידיו נמנו רבי חיים ויטאל, לימים עורך כתבי האר"י, ורבי אליהו די וידאש, מחבר הספר ראשית חכמה.

עם הגעתו של האר"י לצפת הפך הרמ"ק לרבו במשך תקופה קצרה עד לפטירתו של הרמ"ק בכ"ג תמוז ה'ש"ל (1570). עם פטירתו נחשב האר"י ליורשו הרוחני וממשיך דרכו, אם כי שיטתם בקבלה אינה דומה: הרמח"ל יצר הבחנה בין השיטות והסביר כי קבלת הרמ"ק מהווה לימוד "עולם התוהו" ו"עולם התיקון" בקבלת האר"י. קבלת הרמ"ק אמנם נדחקה אך לא נדחתה לגמרי וקיימים שיטות המשלבות בין שיטתו לקבלת האר"י. הספר שפע טל, לדוגמה, הוא אחד ממישמי גישה זאת. הלימוד בספריו של רמ"ק לא פסק גם היום, ויש המחשיבים אותו לימוד מקדים לקבלת האר"י, או מעין הרחבה וביאור.

הספר שאיתו מזוהה הרמ"ק הוא פרדס רימונים, המבאר את שיטתו בקבלה. בספרו זה מביא הרמ"ק גם תמצות משיטות הקבלה של הראשונים,דן בהן , ומכריע ביניהן. כמו כן חיבר הרמ"ק פירוש לספר הזוהר ולספר יצירה בשם "אור יקר". הוא חיבר ספר מוסר בשם "תומר דבורה" המיוסד על י"ג מידות ההנהגה.

אחד מחשובי חוקריו הוא יוסף בן שלמה, שפרסם ספר בשם "תורת האלוהות של ר' משה קורדובירו". ספר חשוב נוסף על הרמ"ק ותורתו הוא ספרה של ברכה זק, "בשערי הקבלה של רבי משה קורדובירו".

ספריו[]

 • אילימה רבתי - ביאורים בקבלה.
 • שיעור קומה - ביאור מקדים לחלקים של האידרות בזוהר.
 • אור יקר - פירוש על חלקי הזוהר השונים וספר יצירה.
 • תומר דבורה - ספר מוסר.
 • פרדס רימונים - ביאור עיקרי שיטתו של הרמ"ק.
 • אור נערב - קונטרס העוסק במעלת לימוד הקבלה.
 • ספר הגירושין - חידושים שנתגלו לו כשהיה מתבודד מחוץ לביתו.

תפילה למשה- פרוש על התפילה

קישורים חיצוניים[]

המקור:הויקיפדיה העברית

Advertisement