Family Wiki
Advertisement
Suleman ferrara

המצבה בבית העלמין העתיק של חברון

רבי משה ב"ר אברהם פרירה היה מגדולי רבני חברון.

עלה לארץ ישראל בשנת תרי"א (1851).

בשנת תרי"ג (1853) נתקבל כרבה של חברון.

נפטר בשנת תרכ"א (1865) ונקבר בשדה ה"ראשית חכמה".

היה מפורסם כעושה נפלאות.

שמו חרוט על סלע המצבה

Advertisement