Family Wiki
Advertisement

הועתק מהויקיפדיה העברית ישעיה מטראני האחרון רבי ישעיה מטראני האחרון קישור לויקיפדיה


רבי ישעיה בן אליה די טראני (נפטר ב-1280 לערך), מ"ראשוני איטליה, נקרא גם ר' ישעיה ב"ר אליה האחרון ז"ל (ריא"ז), להבדילו מאבי אמו המפורסם, רבי ישעיה די טראני, הנקרא גם ר' ישעיה הראשון או ר' ישעיה הזקן.

לפי דברי ר' אברהם אבולעפיה, ר' אברהם לימד "ברומי לשני זקני העיר, ר' צדקיה ור' ישעיה בעלי בריתי ז"ל", הלוא הם בעל שיבולי הלקט וריא"ז.

ר' ישעיה ערך ספר פסקים על סדר התלמוד, כדוגמת ספר הפסקים של סבו. בשונה מהסב, לא שילב ריא"ז כלל דברי פרשנות ועיון תלמודי בספריו, והשאיר בהם רק פסיקה הלכה למעשה. ריא"ז מרבה להביא את דברי סבו, ופעמים לא מעטות לחלוק עליו; כשהוא מבקש לנמק את הפסק, הוא מפנה את הקורא ל"קונטרס הראיות". קונטרס זה כמעט שלא שרד, למעט על מסכתות בודדות (בבא מציעא, מכות, סנהדרין ושבועות). קונטרס זה מקביל במידת-מה ל"תוספות הרי"ד" של סבו, ושם הוא מרבה לפלפל ולהאריך בעיונים במסכת, ובפרט בדברי סבו.

את דברי ריא"ז מרבה להביא בעל שלטי הגיבורים, ומשם הוא מוכר לרוב הלומדים.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement