Family Wiki
Advertisement

רבי יצחק קארו. נולד בטולדו בשנת ר"א (1440) - היה דודו של רבי יוסף קארו.

תולדות חייו[]

Tildot iachack

המקור בו ניתן לקרוא בספר

לפי אוצר ישראל הוא ממשפחת חכמים - משפחת יוסף קארו. הוא לימד תורה בטולדו (טוליטולא - בלשון היהודים), עבר לליסבון פורטוגל. לאחר גרוש ספרד, בשנת 1496 הגיע לטורקיה - (תוגרמה - בלשון היהודים). בדרך מתו בניו. היה לו נכד, רבי אברהם צהלון. כעבור שנים המשיך לירושלים ושם נפטר.

חיבר פירוש פילוסופי לתורה בשם "תולדות יצחק", אשר הודפס בשנת 1517.


חיבוריו[]

  • ספר תולדות יצחק - ספר דרשות. בספר משולבין הן הפשט והן הפרשנות האלגורית למקרא.באתר hebrewbooks

קישורים חיצוניים[]

Advertisement