Family Wiki
Advertisement
16343 (3)

המקור: http://www.2all.co.il/Web/Sites/benwalidfamily/PAGE1.asp

16343 (8)

הקבר נמצא בטיטואן. צפון מרוקו המקור כנ"ל

במאה ה-19 פעל בעיר הדיין רבי יצחק בן ואליד (Rabbi Yitshak Benoualid) ‏‏[1], מחבר הספר "ויאמר יצחק" הכולל מידע על החיים החברתיים, הכלכליים והדתיים של תושבי העיר. הוא היה גם אחד התומכים של תנועת אליאנס, אשר פתחה בעיר מוסדות חינוך.


שרשי המשפחה[]

  • יציאה מעיר ויאדוליד במחוז קאסטילייה הישנה. ספרד עם גירוש ספרד.
  • ג'יברלטר בדרום ספרד מאה ה-18-19.
  • צפון מרוקו: טיטואן וטנג'יר.
  • מרכז מרוקו: רבאט וקזבלנקה. התיישבות בסוף המאה ה-19.
  • דרום מרוקו: מוגדור. התיישבות באמצע המאה ה-20


על הרב[]

המקור:אתר צדיקים

נולד בשנת ה'תקל"ז. שקד על לימוד התורה וקידש את עצמו. רבים פנו אליו בדבר הלכה אך כאשר פנו אליו אנשי העיר טיטואן לשמש כרבם, סירב ברוב ענוותנותו. כיון ואנשי הקהילה לא הרפו מבקשתם עזב ר' יצחק את העיר ועבר לגיברלטר. אנשי עירו שלחו אחריו שליחים על מנת להחזירו לעירם ולאחר שהראו לו בחלום כי עליו לשבת בראש, קיבל את הכהונה ושימש כרב העיר במשך 40 שנה.

בגיל 93 נחלש מאוד והחל ללמוד רק מסכת קדשים וטהרות. גם כאשר שכב במשך 3 שבועות על ערש דווי הקפיד שיגיעו לביתו מנין לתפילה. ציוה שכאשר ילוו את מיטתו לא יקראו לו בתארים אלא רק רב ודיין, ואת בניו שימשיכו במעשי הצדקה. ביקש שיכריזו לבקש מחילה אם פגע במישהו. בשנת ה'תר"ל עם כניסת השבת הסתלק בעת ששפתותיו מדובבות את המילים "מזמור שיר ליום השבת".

ויאמר יצחק[]

00457

ויאמר יצחק ח"ב שו"ת - Vayomer Itshaq vol2-Shut - ר' יצחק בן וואליד - R. Itshaq BENOUALID

שאלות ותשובות לאחד מגדולי פוסקי מרוקו, החלק השני, על חלק חושן משפט, בתוספת מבוא ותולדות המחבר

קוד 457 נושא שו"ת מס כרכים 1 סוג כריכה קשה מס עמודים 461 גודל 30x21 שנה 1980 שפה עברית

המקור

מוסדות על שם הצדיק[]

המקור

1. תולדות יצחק. הר נוף ירושלים. רחוב הקבלן. מנהל הישיבה ר' שלמה דיין שליט"א. טלפון: 02-6518424.


2.תלמוד תורה: נעלה ונשגב. רחוב שמעון הצדיק ירושלים. מנהל התלמוד תורה ר' שאול אדרי שליט"א. טלפון: 02-5383647. טלפון נייד: 052-3807570.

3. כולל יגדיל תורה אשדוד שכונה ד'. מנהל הכולל הרב סעדיה אריבי שליט"א. טלפון: 08-8535844.

הערות שוליים[]

  1. ‏על שמו קרויים חברי הכנסת דניאל יצחק לוי ויצחק לוי
Advertisement